Branitelji i braniteljke manjinskih prava

Trening „Branitelji i braniteljke manjinskih prava“ u organizaciji Instututa za evropske poslove, a pod pokroviteljstvom Rockefeller Brothers Fund-a, održan je u Jagodini u periodu od 1. do 6. jula ove godine.

Šta predstavljaju ljudska i manjinska prava i kako se ona manifestuju u jednom demokratskom društvu? Kakav je odnos društva prema manjinama? Koje su to najugroženije društvene grupe u našoj državi, sa kojim se stepenom diskriminacije svakodnevno susreću i kakve mehanizme zaštite država pruža da bi se njihova prava zaštitila?
Ovo su samo neka od izuzetno važnih pitanja sa kojima se susreće svako moderno društvo. Ljudska i manjinska prava goruće su pitanje kako u razvijenim, tako i u manje razvijenim zemljama, a na njihovom unapređivanju se konstantno radi, pogotovo putem međunarodnih i regionalnih organizacija.

Jedan od podsticaja ka unapređenju ovih prava predstavlja i trening „Branitelji i braniteljke manjinskih prava“ koji je, u organizaciji Instututa za evropske poslove, a pod pokroviteljstvom Rockefeller Brothers Fund-a, održan u Jagodini u periodu od 1. do 6. jula ove godine.

Program se sastojao iz pet radnih dana ispunjenih intenzivnim predavanjima, a sama predavanja su bila koncipirana u vidu diskusija, debata, forum teatra i simulacije suđenja. Polaznici i polaznice su se najpre upoznali sa značajem ljudskih prava, prepoznavanjem diskriminacije i ranjivih grupa, kao i njihovim individualnim i kolektivnim pravima. U toku narednih dana aktivnosti su obuhvatale razne teme relevantne za ovu oblast. Neke od njih su: kršenje ljudskih prava i dobra praksa u radu sudova, razumevanje prava manjina u Srbiji, uloga Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije, simulacija sudskog postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i segmente vezane za dve konkretne manjinske grupe u Srbiji – diskusija vezana za LGBT prava i prava Roma.

Posebno zanimljive aktivnosti ovog programa predstavljale su poseta jednoj od institucija za zaštitu ljudskih i manjinskih prava (u ovom slučaju je to bio Viši sud u Jagodini), psihološke radionice čija je prevshodna svrha bila razvijanje empatije prema ugroženim grupama, ali i forum teatar, vid društveno-angažovanog pozorišta. Forum teatar ovoj problematici pristupa kroz postavljanje scena nasilja i diskrimnatornog postupanja prema manjinskim grupama, a zatim publika ima mogućnost da zameni jednu od uloga i na taj način doprinese drugačijem ishodu, odnosno raspletu scene.

Učesnik i učesnica ovog programa Pavle Novevski i Dajana Krajinović istakli su da poštovanje ljudskih i manjinskih prava utiče na kvalitet života svakog pojedinca u jednom društvu. Svako može postati žrtva diskriminacije, ali isto tako, svako može biti i onaj ko tuđa prava ugrožava. Zbog toga je važno da, pogotovo mladi ljudi koji će sutra biti na odgovornim funkcijama, nauče da prepoznaju ova prava i da budu svesni kako mogu doprineti njihovom nesmetanom ostvarivanju. Inicijative poput ove, ali i sve njoj slične, upravo su te koje ispunjenje ovog cilja omogućavaju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here