Odstupi od promene

Glasovne promene su školarcima često zona sumraka. I ne samo njima. Kako je naš pravopis fonološki (piši kao što govoriš), a ne etimološki (pri kom se najčešće čuva poreklo reči), dolazi do mnogih glasovnih promena.

Kada se pri promeni ili građenju reči određeni glasovi nađu u međusobnom dodiru, oni utiču jedan na drugi. Koliko pravila, toliko odstupanja. Odstupanja se javljaju najčešće u slučajevima kad bi se promenom izgubilo ili promenilo značenje reči. Ovde ćemo izložiti neka pravila i najučestalije primere odstupanja od glasovnih promena.

Izlazili na izbore ili ne, u ovoj državi imate predsednika. Iako zasedanje skupštine ponekad liči na predstavu, poslanici su oni koji bi trebalo da predstavljaju i gospodstvo, a ne samo vođstvo. Ako, ne daj bože, dospete ni krivi ni dužni do sudstva, mogli biste tražite da vam isplate odštetu, pa mirno odšetajte. Jednačenje suglasnika po zvučnosti se ne vrši kad se u grupi nađu suglasnici  ds, dš, đs. I da razrešimo jednu veliku (i neosnovanu) dilemu: piše se srpski (kao što se i izgovara),  nikako srbski, jer je u reči srpski izvršeno jednačenje po zvučnosti po svim pravilima i nema razloga da se odstupi od pravila (na koren reči srb– dodaje se nastavak –ski, zvučno b se jednači prema bezvučnom s i pretvara u svoj bezvučni parnjak p).

Svakom se ponekad desi da krene stranputicom. Jedanput je i Crvenkapa s puta skrenula, dešava se… Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe izostaje na spoju složenica. Međutim, vrši se na spoju nastavaka za tvorbu. Ako ste uzeli stambeni kredit i tako umanjili prehrambeni fond, sigurno ste istumbali i sav nameštaj. To je odbrambeni mehanizam.

Milkina, Brankina i Olgina mama se prestraši kad se devojčice zalaufaju ka ljuljašci ili vrtešci. Miličina, Ljubičina i Dušičina tetka obožava da se šeta po Palanci gde ima mnogo voćki. Kod vlastitih imenica i prisvojnih prideva palatalizacija se ne vrši, osim u slučajevima ženskih imena na -ica, tada se obavezno beleži promena (Brankica, Olgica, Dragica, Ružica).

Ako ste avanturista i svetski putnik, možda ste već bili u Kazablanki, Nebraski, i Malagi. Možda ste i na Majorki bili na nekoj dobroj žurki. Posle žurke nije loše meditirati na jogi. A nakon takve rehabilitacije sposobni ste da zaigrate i u nekoj ligi. Geografska imena stranog porekla po pravilu nemaju promenu, osim u retkim slučajevima: Africi, Aljasci, Korzici, Americi. Žurka, joga i liga su imenice stranog porekla, koje su nedavno ušle u upotrebu i u dativu i lokativu se ne vrši sibilarizacija.

Najjači u odeljenju je često onaj koji će nadrtčati svakog na maratonu, ili bar trci na šeststo metara. Možda je išao na predtakmičenje. Ili je pronašao najjednostavniji način, neku prečicu. Od gubljenja suglasnika izuzimaju se oblici superlativa prideva i priloga koji počinju glasom j, novije složenice koje na spoju imaju iste ili srodne suglasnike, i grupa -st u šeststo, šeststogodišnji  (za razliku od šesto, redni broj; i šestogodišnji, koji ima 6 godina).

Ako vam odstupanja nisu najjasnija, najjednostavnije je da ih odštampate. A onda dajte kolegi da fotokopira u Beograđanki.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here