Rečnici srpskog jezika – Srb(P)ski

Za učenje stranog jezika neophodan nam je određeni jednojezični ili dvojezični rečnik. Čemu služe rečnici našeg jezika i koliko znamo o njima?

Druga polovina dvadesetog veka počela je bez završenog jednojezičnog rečnika. Jedna od tačaka na Novosadskom dogovoru 1954. godine odnosila se na izradu rečnika.

Rečnici srpskog jezika

Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika koji često zovemo Rečnik Matice srpskekoristimo kao normativni rečnik. Ima šest tomova i značajan je jer je jedini završeni rečnik srpskog jezika. Sadrži oko 150 000 reči. Ukoliko nismo sigurni kako se neka reč izgovara, tj. ako ne znamo akcenat reči, proverićemo u ovom rečniku. Na gramatičke podatke i etimologiju reči ne možemo se potpuno osloniti. Zanimljivo je da u ovom rečniku fali reč pčela i njene izvedenice.

Rečnik srpskoga jezika objavila je Matica srpska 2007. godine. U predgovoru ovog rečnika piše: „Namenjen je svima koji govore i pišu srpskim jezikom ili ga uče i proučavaju, a verujemo da će od posebne koristi biti đacima, studentima, prevodiocima, novinarima, književnicima, lingvistima, leksikografima i stranim slavistima.”

Sadrži oko 85 000 reči. Ovo je rečnik savremenog srpskog jezika i u njemu se mogu  pronaći akcenat reči, gramatički podaci, značenja i primeri gde se te reči upotrebljavaju. Mana ovog rečnika jeste ta što je preobiman i neophodno je raspremiti ceo sto da biste ga otvorili i koristili. Mnogi jednotomni rečnici svetskih jezika mogu stati u jednu torbicu i možete ih nositi svuda sa sobom, dok sa ovim našim rečnikom to nije moguće.

Rečnik srpskog književnog i narodnog jezika je naš najobimniji rečnik. Rečnik SANU obuhvata građu od Vukovog i Daničićevogvremena do danas. Podsticaj za izradu rečnika dao je Stojan Novaković davne 1887. godine, a građa je počela da se prikuplja 1894. Počeo je da se objavljuje 1959. godine i do sada je objavljeno osamnaest tomova.

Pretpostavlja se da će imati oko trideset tomova i pola miliona reči kada bude bio završen. Deo sa slovom O još uvek nije završen, a slovo P će zauzeti oko šest ili sedam tomova. N. Vulović, M. Đinđić i D. Radonjić su se bavile ovim rečnikom i iznele nekoliko zanimljivih činjenica:

  • Ukupna težina do sada objavljenih tomova iznosi oko 35 kg, a njihova dužina jedan metar.
  • Ako bismo svaki dan čitali po jednu stranicu ovog rečnika, bilo bi nam potrebno oko 40 godina  da pročitamo do sada objavljene tomove.
  • Ovaj rečnik će biti prema obimu najveći među rečnicima slovenskih jezika.

U ovom rečniku možete pronaći mnoge zastarele reči i njihova zanimljiva značenja, kao i interesantne primere uz njih:okrmitelj,okretuckati, okuvetiti, ćiverica, paligrap

Elektronski korpus srpskog jezikaje najpoznatiji korpus srpskog jezika i omogućava nam uvid u savremeni srpski jezik. Izrađuje se na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Naši rečnici se ne ažuriraju, pa je ovo odličan način da se upoznate sa značenjima novih reči. Na internet adresi http://www.korpus.matf.bg.ac.rsmožete saznati više o ovom korpusu i kako da mu pristupite.

A sad se bacite na istraživanje!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here