Zašto je za maturante najvažnije da se fokusiraju na vrednosti?

UPIS NA FAKULTET

2020

ZAŠTO JE ZA MATURANTE NAJVAŽNIJE DA SE FOKUSIRAJU NA VREDNOSTI?

MEF edukacija slikaKroz priče o sreći, danas dominiraju tri osnovna mita. Prvi: sreća znači da su mi uvek zadovoljene sve potrebe. Drugi: da nikada ne osećam negativne emocije. Treći: postoji neki univerzalan recept za sreću.

Takođe, jedan od najprihvaćenijih stavova je da je za sreću zaslužan novac. Istraživanja pokazuju da što smo bogatiji, sve više podižemo svoja očekivanja i priželjkujemo nedostižna zadovoljstava i ta pokretna traka nikada ne prestaje.

Ujedno, analize pokazuje da najbogatiji nisu najsrećniji. Jer novac treba da predstavlja sredstvo a ne cilj. Zbog toga ne čude rezultati istraživanja koji ukazuju na to da najbogatiji nisu i najsrećniji.

Pa šta je onda recept za sreću?

Život pun vrednosti. Dugotrajna sreća je timski sport a na tom putu pomažu prave odluke: izbor fakulteta, izbor prijatelja, izbor interesovanja.

Danas, mladi i perspektivni ljudi su kreirali najsavremeniju biznis filozofiju: „I sloboda i karijera!“ Ali da bi takav koncept funkcionisao bitno je konstantno sticati znanje i fokusirati se na vrednosti. Zato je izuzetno bitno da se prilikom upisa na fakultetodlučite za onaj fakultet koji neguje ove kvalitete. Fakultet u velikoj meri može da oblikuje vašu budućnost pa ste zato u ovim godinama dužni prema samima sebi da donesete pravu odluku!

Fakultet za 21. vek garantuje da je fokus na modernom konceptu obrazovnog sistema: snimljena predavanja, smart učionice, konkursi za stipendiste,kursevi,kreativne vannastavne aktivnosti, programi za zaštitu životne sredine, studije na daljinu, kreativne aktivnosti studentskog parlamenta, Inovacioni centar, Centar za karijerno vođenje kao i zapošljavanje studenata za vreme studija što omogućava direktnu primenu praktičnih znanja stečenih kroz nastavu.

Osnovne studije su osnovne jer pružaju bazu za dalje usavršavanje. Neophodno je usavršavanje: sticanje znanja i veština kroz odabrano zanimanje. Uspeh podrazumeva da je fokus na vrednostima i znanju! Moderno doba predstavlja da su informacije isto što i znanje. I to je osnovna greška! Informacije ne znače ništa ako ne postanu znanje a znanje mora postati mudrost.

Obrazujte se u skladu sa vrednostima savremenog doba na

Fakultetu za 21.vek!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here