Portal Mladi je servis koji se trudi da svakodnevno objavljuje informacije i vesti o brojnim seminarima, obukama, treninzima, stipendijama kako u zemlji tako i u inostranstvu, o mogućnostima za stažiranje i usavršavanje, studijskim putovanjima, poslovnim ponudama ali i drugim zanimljivim sadržajima koji doprinose kvalitetnijem informisanju i edukaciji mladih.Naša želja je da informišemo, inspirišemo i motivišemo sve zainteresovane kroz brojne aktuelne konkurse i tekstove.

Contact us: [email protected]

© Copyright - Portal Mladi - 2012-2020. Sva prava zadržana.