Izlet u dvorac Nojšvanštajn, najlepši dvorac Bavarske
– inspiracija za Diznijevu bajku o Uspavanoj lepotici –
Period putovanja: 28.04-30.04.2018.
3 dana bez noćenja

POPUNJENO

Prijavi se

Dvorac Nojšvanštajn Bavarska

Dvorac Nojšvanštajn Bavarska

Konačno možemo da obiđemo najlepši dvorac Bavarske po niskoj ceni, jer smo ovaj put pripremili izlet u selo Švangau u kome se nalaze čuveni Nojšvanštajn (ili u slobodnom prevodu “novi labudov kamen”) i u njegovoj senci popularnosti, lepi dvorac na obali jezera – Hohenšvangau. Dvorac je izgrađen u 19.veku i bio je rezidencija Ludviga II Bavarskog u njegovim dečačkim danima. Izgrađen je po nalogu njegovog oca, kralja Maksimilijana II. Mi ćemo imati vremana da se fotografišemo ispred ovog zdanja, a nakon odmora, doručka i šetnje pored jezera, idemo kroz šumu do Nojšvanštajna.

Sagrađen je po nalogu Ludviga II Bavarskog, u istoriji poznatog kao “Ludi kralj”  1869.godine daleko od postojećih puteva i na bezvodnoj hridi. Insistirajući da se zamak nađe baš na tom mestu, graditelji su preusmerili postojeći izvor prema zamku i obezbedili mu vodu. Tokom građenja, ljudi skoro čitave oblasti kojom je Ludvig vladao, bila je zaposlena na izgradnji i uređenju dvorca. Zato se i danas govori za Ludviga da hrani čitavu Bavarsku. Gradnja je obustavljena Ludvigovom smrću 1886. godine, a do tada bili su završeni i svi radovi sem enterijera pojedinih soba.  Izgrađen je u stilu romanike, a prostire se na površni od oko 6000 metara kvadratnih. Prema jednoj od legendi, pred kraj Drugog svetskog rata, u zamak su dodate zalihe zlata Dojče Rajhsbanke, koje su poslednjih dana rata odvezene na nepoznato mesto. Prema nekim teorijama, zlato je potopljeno u obližnjem jezeru, dok neki tvrde da je i dalje dobro skriveno u dvorcu.

Najatraktivnije prostorije su Prestona dvorana sa vizantijskim arkadama poput Aje Sofije i Dvorana pevača – najveća u čitavom dvorcu. Imaćemo dovoljno vremena, da uživamo u prirodi i obiđemo detaljno enterijer ovog raskošnog dvorca. Labudovi su bili glavna inspiracija za uređenje mnogobrojnih soba u zamku. Slike i statue labudova vide se na vratima, zavesama, zidovima, u gostinskim sobama i kupatilima. Na dvoru svog oca Ludvig je upoznao slavnog kompozitora Riharda Vagnera, a novim arhitektonskim čudom hteo je da oživi likove njegovih opera. Zbog svoje raskošne lepote inspirisao je mnoge umetnike, najviše iz sveta filma. Najpoznatiji je kao dvorac iz bajke o Uspavanoj lepotici.

 

an 1 (28.04): Polazak iz Beograda sa parkinga preko puta “OTC Novi Beograd (Buvljak)“ u 15h. Vreme za upoznavanje i planiranje dobrog provoda. Dnevno-noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Austriju sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (29.04): Dolazak u selo Švangau (Schwangau) iz koga se ide u najlepši dvorac ove regije, a možda i cele Evrope – Nojšvanštajn (Neuschwanstein). Pravimo tehničku pauzu od deset sati koju ćemo iskoristiti za uživanje u ovom delu Bavarske. Slobodno vreme za doručak i kafu po želji.  Idemo pešice oko 40 minuta kroz šumu odakle ćemo imati prelep pogled na dvorac koji je zahvaljujući raskošnoj lepoti, bio inspiracija Voltu Dizniju za bajku o Uspavanoj lepotici. Sagrađen je po nalogu Ludviga II Bavarskog, u istoriji poznatog kao “Ludi kralj”  1869.godine. Izgrađen je u stilu romanike, a prostire se na površni od oko 6000 metara kvadratnih. Najatraktivnije prostorije su Prestona dvorana sa vizantijskim arkadama poput Aje Sofije i Dvorana pevača – najveća u čitavom dvorcu. Nakon obilaska dvorca imaćemo slobodno vreme koje možemo iskoristi za šetnju pored jezera i dvorca Hohenschwangau ili za odlazak do grada Fisena sa šarenim fasadama i vodopadima Lechfall.  Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Austriju, Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 3 (30.04): Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

POPUNJENO

 

Prilikom prijave plaća se 30eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke. Ostatak se plaća najkasnije mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke.

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje preko računa
 • Plaćanje platnim karticama

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim autobusima opremljenim klima, video i audio uređajima, na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Obaveznu ulaznicu za dvorac Nojšvanštajn i obilazak sa lokalnim vodičem na engleskom jeziku – 15e
 • Ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove u hostelima i za vreme putovanja

 

Nojšvanštajn je najpoznatiji dvorac Bavarske i jedan od najlepših na svetu. Inspirisao je Volta Diznija za bajku o uspavanoj lepotici. Sagrađen je 1869.godine po naređenju kralja Ludviga II Bavarskog u stilu romanike na nadmorskoj visini od 965 metara. Njegov otac Maksimilijan II je 1837.godine u blizini Nojšvanštajna sagradio letnju rezidenciju u gotičkom stilu – dvorac Hoenšangau, koji možete i danas videti na obali jezera. U njemu je Ludvig odrastao i upoznao se sa čuvenim kompozitorom Rihardom Vagnerom. Pred kraj Drugog svetskog rata u Nojšvanštajn su donete zalihe zlata nemačke Rajhbanke, koje su potom odnete u nepoznato. Jedna od teorija je da su potpljene u obliznjem jezeru. Dvorac je nalazi na listi UNESCO-ve svetske kulturne baštine.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su obavezni da ostanu u autobusu na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd.); u slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa vodičem, sam snosi sve eventualne troškove i posledice
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. U zavisnosti od  tipa prevoznog sredstva , postoji mogućnost doplate za željeno mesto u autobusu u iznosu od 20eur po osobi (ovu mogućnost možete iskoristiti isključivo prilikom prijave)
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost

Prijavi se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here