SARAJEVO 1 NOĆENJE

POPUNJENO

CENA ARANŽMANA  49 evra snižena je na 39 EVRA!!!

Termini polazaka za 2018 godinu: 

PRIJAVI SE

Sarajeno 1 noćenje
Izvor: bgtursplus.rs

Sarajevo sa noćenjem. Glavni jegrad države Bosne i Hercegovine. Ono je njen administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar.

Spomenik prirode Vrelo Bosne, koji se prostire na površini od 603 hektara, nalazi se u podnožju planine Igman, u naselju Ilidža, oko 15 kilometara od centra Sarajeva.Izvorište reke Bosne, prekrasna jezera kojima plivaju ribe i plove labudovi, ostrvca obrasla bujnim zelenilom, te činjenica kako je u vrelim letnim mesecima tamo temperatura nekoliko stepeni niža nego u gradu Sarajevu, neki su od razloga zbog kojih je Vrelo Bosne već više od stotinu godina omiljeno izletište Sarajlija.

Region Blagaja odlikuje raznovrsnost tekućih i podzemnih voda. Izvor reke Bune je jedan od najvećih i najlepših izvora u Evropi i verovatno najbolji primer podzemne kraške reke. Buna ističe iz pećine ispod stene visoke 200 metara i samostalno stvara reku tamno modru-smaragdno zelenu reku, koja teče jos oko 9 km prema zapadu i uliva se u Neretvu u blizini sela Buna. Tuski sultan je, očekivano, bio oduševljen Bunom, te je naredio da se u neposrednoj blizini njenog izvora sazida tekija. Tekija /islamski Sufi manastir/ iz 16. veka je izgrađena za potrebe derviškog kulta i okupljanje Sufi – derviš bratstva, te je sluzila kao konačiste za derviše – Sufi putnike.

Ima na svetu mnogo gradova koji su po nečemu čuveni.Mostar je jedan od takvih gradova: po mnogo čemu jedinstven i neponovljiv. U njegovoj se arhitekturi možda više nego drugde sustižu orijentalni i zapadnjački uticaji, a u novije vreme i moderna arhitektura. Posebno obeležje daje mu Stari most preko Neretve i Partizansko spomen-groblje. Kao što Pariz ne bi bio Pariz bez Sene, Lenjingrad bez Neve ili Beč bez Dunava, tako i Mostar ne bi bio ono što jeste kad ne bi imao Neretve.

Sarajevo vikend putovanje

DAN 1
Polazak iz Beograda oko 23:50 časova (tačno vreme i mesto polaska autobusa biće poznato dan pred putovanje). Noćna vožnja kroz Srbiju i Bosnu, sa usputnim pauzama za osveženje I granične formalnosti.

DAN 2
Dolazak u Sarajevo u jutarnjim časovima. Po dolasku razgledanje turističkog jezgra u pratnji lokalnog vodiča- Baščaršija,mostovi na Miljacki, Alpašino polje, Grabavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj,Kazandžiluk ulica,Baščaršijska džamija, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Smeštaj u Hotel. Nakon odmora slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak do Vrela Bosne. Povratak u Hotel. Noćenje.

DAN 3/4

Doručak. Izlazak iz hotela. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do Blagaja koji se nalazi nadomak Mostara gde ćemo uživati na izvorištu Bune – najveći kraški izvor u Evropi. Nastavak putovanja do Mostara gde ćemo pogledati građevine koje datiraju iz osmanlijskog doba –Kriva ćuprija, kula Herceguša, Sahat kula, kula Kelebija, Stari most. Slobodno vreme. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Sarajevo po preostale putnike i nakon toga polazak za Srbiju.

Dolazak u Beograd u kasnim večernjim / ranim jutarnjim satima.

*Napomena:zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja I preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog.

CENA ARANŽMANA   49 evra snižena je na 39 EVRA!!!

(u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra za efektivu UNICREDIT BANKE)

Način plaćanja:Cena aranžmana je izražena u eurima, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra za efektivu UniCredit banke na dan uplate. Akontacija 50% prilikom prijavljivanja, a ostatak do pune cene aranžmana neophodno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.

 •  Deca do 6 godina u pratnji dve odrasle osobe– (bez sopstvenog kreveta) – 50% aranzmana
 •  Doplata za 1/1 – 50% aranzmana

Aranžman obuhvata:

 • Prevoz autobusom turističke klase (klima,video –audio oprema)
 • Smeštaj u hotelu Emiran sa 4 *( ili u hotelu iste ili vise kategorizacije) u 1/2 TWC ili 1/3 TWC sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (kontinentani švedski sto) u Sarajevu
 • Obilaske prema program
 • Usluge lokalnog vodiča
 • Organizaciju i vodstvo puta

Aranžman ne obuhvata:

 • Individualne troskove, ulaznice za individualne posete muzejima, lični troškovi I ostale nepomenute usluge.
 • Boravišna taksa iznosi 1 evro po osobi ( plaća se na licu mesta u Hotelu)
 • Fakultativni izleti ( za realizaciju fakultativnih izleta potrebno je minimum 25 putnika):
 • Fakultativni odlazak do Vrela Bosne                                   – 5 evra
 • Fakultativni odlazak do Blagaja I Mostara               – 15 evra
 • Putno zdravstveno osiguranje                                   400,00 dinara po osobi (oba dana)

 

SARAJEVO SA NOĆENJEM

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 50% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora ili elektronskim putem putnik je dužan da prihvati svako mesto u autobusu koje mu dodeli Agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja u autobus, prema strukturi  autobusa i putnika, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate.

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza. Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancija putovanja i da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum a.d.o. Beograd, osiguranja.

Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji:

– Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 0112287022, e mail: [email protected], Kneza Viseslava 63, Rakovica, Beograd.

Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 55  plativih putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman i o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska. Agencija zadržava pravo izmene u program putovanja/ redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti i više sile.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencije ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije.

BG Turs plus je organizator putovanja —  licenca OTP 47/2015.

Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora.

PRIJAVI SE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here