PRAG 3 NOĆENJA (5 dana)

CENA ARANŽMANA  99 evra snižena je na 85 EVRA!!!

Fakultativni izleti Drezden i Karlove Vari

Termini polazaka za 2019 godinu: 

 • 13.02.-18.02.2020. — DAN DRŽAVNOSTI

 • 04.03.-09.03.2020. — 8. MART

 • 16.04.-21.04.2020. — USKRS

 • 17.06.-22.06.2020.

 • 15.07.- 20.07.2020.

 • 19.08.-24.08.2020.

PRIJAVI SE

Prag danas važi za jednu od evropskih najpopularnijih destinacija i interesovanje za posetu ovom gradu je svake godine sve veće. Prag je glavni i najveći grad Češke. Nalazi se na reci Vltavi i ima oko 1.2 miliona stanovnika. Prag spada u najočuvanije velike gradove Evrope, pa je danas njegovo prostrano istorijsko jezgro pod zaštitom UNESCO-a. Grad je zbog svog bogatstva poznat i kao “Zlatni Prag”. Prag se nalazi u srcu Evrope i podjednako je udaljen od svih njenih granica. On je, takođe, u centralnom delu istorijske zemlje Bohemske, koja čini 2\3 današnje Češke Republike.

Kročite prvom, kaldrmom popločanom ulicom Praga, i u trenu bićete preneseni vekovima unazad u vreme kada su ulicama ovog grada šetali kraljevi, vitezovi, dvorske dame i sveštena lica. Gutljaj aromatičnog Absinta će Vas preneti u vreme Kandinskog, Kafke i ostalih velikih umetnika koji su živeli i stvarali u ovom gradu, dok će Vas kvalitetno Češko pivo osvežiti i vratiti u sadašnjost. Prag je grad u kome se prepliću prošlost, sadašnjost i budućnost. Mesto na kojem istovremeno možete osetiti drevni duh prošlosti, grad vedre sadašnjosti i obećavajuće budućnosti. Jednostavno, Prag je jedan od najinspirativnijih gradova centralne Evrope, mesto koje morate posetiti barem jednom u životu.

Prag vikend putovanje

DAN 1
Polazak iz Beograda sa parkinga preko puta Buvlje Pijace na Novom Beogradu oko 20:00h I iz Novog Sada oko 21:15h, sa parkinga kod Lokomotive (tačno vreme i mesto polaska autobusa biće poznato dan pred putovanje). Vožnja kroz Mađarsku i Slovačku sa usputnim zadržavanjem radi graničnih formalnosti i odmora…

DAN 2
Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Razgledanje grada sa lokalnim vodičem – Hradčani – praški dvorac sa manastirom Strahov, manastirska biblioteka, bazilika Sv. Đorđa, katedrala Sv. Vita i kapela Sv. Venceslava, novi i stari kraljev dvorac, crkva od Tina, Loreto, Mala strana, Zlatna ulica, Karlov most, i Vaclavski i Starogradski trg. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za kobasice I pivo. Noćenje.

DAN 3
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak u Drezden – grad na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Ovaj grad je prepun istorijsko-kulturnih spomenika iz srednjeg veka, kao i onih iz vremena jugend i bauhaus stilova, rođenih krajem 19. I početkom 20. veka. Po dolasku obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Povratak u Prag u kasnim popodnevnim satima. Slobodno vreme za kolenice i pivo. Noćenje.

DAN 4
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni polazak Karlove Vari, najpoznatije evropsko banjsko lečilište i jedan od lepših srednjoevropskih gradova Češke. Nazvan po Karlu Četvrtom, koji ga je i osnovao. Razgledanje grada: Karlovih Vari, termalnih izvora, ruske crkve… Povratak u Prag u kasnim popodnevnim satima. Slobodno vreme za kolenice i pivo. Noćenje.

DAN 5
Doručak. Napustanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u Pragu. U dogovoreno vreme polazak za Srbiju.

DAN 6
Dolazak u Srbiju u jutarnjim satima.

*Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja  I preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog. 

CENA ARANŽMANA  99evra snižena je na 85 EVRA!!!

(u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra za efektivu UNICREDIT BANKE)

Način plaćanja: 
Cena aranžmana je izražena u eurima, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra Unicredit banke na dan uplate. Akontacija 50% prilikom prijavljivanja, a ostatak do pune cene aranžmana neophodno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.

 • Doplata za 1/1 – 50% aranzmana
 • Deca do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe – (bez sopstvenog kreveta) – 30 eura

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • – Prevoz autobusom turističke klase (klima, video – audio oprema)
 • – Smeštaj u hotelu sa *** kao sto su Apartmani Eden, Hotel City Club, Hotel Fortuna West, ili slicni (ili u hotelu iste ili više kategorije) u 1/2  TWC ili 1/3 TWC sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u Pragu.
 • – usluge pratioca grupe tokom putovanja
 • – obilazak Praga u pratnji lokalnog vodiča
 • – organizaciju i vodstvo puta

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • -Fakultativne izlete
 •  – obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje 120 dinara po danu
 • – individualne troškove, ulaznice za individualne posete muzejima, lični troškovi i ostale
 • Fakultativni izlet do Drezdena – 30 eura
 • – Fakultativni izlet do Karlovih Vari – 25 eura

(za realizaciju fakultativnih izleta potrebno je najmanje 30 prijavljenih putnika)

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

PRAG TRI NOĆENJA

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 50% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora ili elektronskim putem putnik je dužan da prihvati svako mesto u autobusu koje mu dodeli Agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja u autobus, prema strukturi  autobusa i putnika, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate.

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza. Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancija putovanja i da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum a.d.o. Beograd, osiguranja.

Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji:

– Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 0112287022, e mail: [email protected], Kneza Viseslava 63, Rakovica, Beograd.

Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 55  plativih putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman i o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska. Agencija zadržava pravo izmene u program putovanja/ redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti i više sile.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencije ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije.

BG Turs plus je organizator putovanja —  licenca OTP 47/2015.

Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora.

PRIJAVI SE

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here