Beč i Parndorf (bez noćenja) | 30 evra

PARNDORF I BEČ 2019 | bez noćenja

Termini  polaska:

06.11.2019.   

To što nema noćenje ne znači da program putovanja nije smišljen tako da vama odgovara.

PRIJAVI SE

Beč Nova godina bez noćenja

Spoj lepog i korisnog, zabavnog i edukativnog – mogućnost shoppinga u tržnom centru Parndorf i poseta carskom Beču. Provedite vikend kupujući ali i obilazeći prelepe ulice ovoga grada. Za shopping po niskim cenama Parndorf je pravo rešenje.

Opustite se i prošetajte ulicama kojima su nekada hodali i šetali pripadnici čuvenih austrijskih dinastija..Dozvolite sebi da na jedan dan i Vi budete deo jednog prelepog carskog grada.

 • Polazak iz Beograda oko 20.00 h ( tačno mesto i vreme biće poznato dan pred putovanje) i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 21.15 h. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim pauzama.
 • Dolazak u Austriju jutarnjim satima. Zaustavljanje u outlet centru Parndorf radi putnika koji žele da provedu dan u kupovini. Slobodno vreme za shopping. U dogovoreno vreme fakultativni polazak za Beč. Odlazak do dvorca Senbrun. Po razgledanju dvorca dolazak do centra Beca. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: Schwarzenberg trg, dvorac  Belvedere, opera Hofburg, trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus, Univerzitet…
  Sledi šetnja kroz pešacku zonu: Katedrala Sv. Ištvana, Stefansplatz, Kertnestrasse, Graben…
  Slobodno vreme za kafu, Mozzart kugle, Saher tortu…
  Polazak iz Beča u ranim večernjim časovima. U povratku zaustavljanje po putnike koji su ostali u outlet centru Parndorf.  Nastavak puta ka Srbiji.
 • Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj usluga.

  Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja i preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog. 

CENA ARANŽMANA

40 evra snižena je na 30 EVRA!!!

(u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra za efektivu UNICREDIT BANKE)

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom na navedenoj relaciji
 • usluge pratioca tokom putovanja
 • agencijske troškove

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • fakultativni izlet do Beca sa obilaskom dvorca Senbrun (u cenu izleta nije ukljuceno razgledanje unutrasnjosti dvorca) — cena 10 eura po osobi
 • međunarodno zdravstveno osiguranje – 250,00 RSD

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije.

 

 • DAN pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora ili elektronskim  putem putnik je dužan da prihvati svako mesto u autobusu koje mu dodeli Agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, prema strukturi autobusa i putnika, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate.

•  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

•  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

•  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

•Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

[
]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here