Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji

Autor : Ovogodisnji alumnista Danica Radivojević

Cilj projekta i kome je namenjen

U periodu od 13. do 18. novembra u Kragujevcu je održan trening o zaštiti prava manjina u okviru projekta Branitelji i braniteljke manjinskh prava koji već pet godina zaredom organizuje Institut za evropske poslove uz podršku Ambasade Sjedinjenih Americkih Država. Projekat je namenjen mladim pravnicima, studentima prava i nedavno diplomiranim, sa ciljem sticanja i unapredjivanja znanja i veština iz oblasti zaštitite od diskriminacije i boljeg razumevanja koncepta ljudskih prava.


Program – učesnici, predavači, obrađivane teme i posete institucijama

Petu generaciju alumnista ovog projekta čine mladi pravnici iz 14 gradova Srbije koji su tokom intenzivnog šestodnevnog treninga pratili predavanja eminentnih stručnjaka iz oblasti ljudskih prava i predstavnika organizacija civilnog drustva i državnih institucija. Među njima su Goran Miletić , direktor organizacije ‘’Civil Rights Defenders za Evropu’’, Ivana Filipov iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Stefan Šparavalo iz LGBT organizacje ‘’Da se zna’’, Ivan Đuric, Adil Sinani, i Dušan Jovanović. Institucionalna zaštita i antidiskriminaciono zakonodavstvo, oblici i osnovi za diskrimnaciju , pravni tretman i stvarni položaj pripadnika nacionalnih, etničkih, verskih i seksualnih manjina i ranjivih grupa, zločini iz mržnje i govor mržnje su neke od tema o kojima su učesnici diskutovali i razmenjvali iskustva i ideje o unapredjivanju mehanizama zaštite manjinskih prava. Trening je obuhvatio i posete Višem i Apelacionom sudu u Kragujevcu, kao i Kanceariji zaštitnika gradjana grada Kragujevca, pa su učesnici imali priliku da steknu uvid u praksu ovih organa i bliže se upoznaju sa njihovim ovlašćenjima u oblasti zaštite od diskriminacije.

Zašto je ova tema važna

Ustavom proklamovana jednakost građana, načelne pravne garanicije i dobar normatvni okvir jesu samo preduslov za efikasnu borbu protiv diskriminacije. Ova negativna i opasna društvena pojava je i dalje raširena u našoj zemlji, bazirana na duboko ukorenjenim predrasudama i stereotipima patrijarhalnog društva prema nekim manjinskim grupa. Diskriminacija je sistemska pojava koja zadire u sve sfere društva pa je za efikasno suzbijanje iste potrebno aktiviranje svih društvenih slojeva, negovanje kulture ljudskih prava, razvijanje duha tolerancije i edukacija kako gradjana, pripadnika manjnskih grupa tako i onih koji im pružaju pomoc kada im garantovana prava bivaju uskraćena ili ograničena. Iz tog razloga je ovaj projekat od velikog značaja,jer mladi pravnici usvajaju znanja dragocena za zaštitu i zastupanje oštećenih a osim toga imaju obavezu da stečena znanja prenesu drugima putem vršnjačkih edukacija. Na taj nacin doprinose podizanju nivoa svesti gradjana o opasnosti i važnosti ove teme, kako bi naša država bila tolerantno društvo u kome se poštuju i uvažavaju različtosti i svi užvaju jednaka prava I mogućnosti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here