Međunarodni dan znakovnih jezika

Međunarodna nedelja gluvih se već decenijama obeležava širom sveta, a od ove godine će po prvi put zajednica gluvih u čitavom svetu proslaviti i međunarodni dan svojih maternjih (znakovnih) jezika, budući da su Ujedinjenje nacije 19. decembra 2017. godine usvojile rezoluciju kojom je 23. septembar proglašen Međunarodnom danom znakovnih jezika.

Tim povodom, Gradska organizacija gluvih Beograda, uz podršku Ministarstva kulture, Gradskog sekretarijata za kulturu grada Beograda i JP „Beogradska trvđava“, organizovaće javni čas srpskog znakovnog jezika i promociju srpskog znakovnog jezika u nedelju, 23. septembra 2018. godine od 12 časova na Muzičkom paviljonu na Kalemegdanu.

Budući da se Međunarodni dan znakovnih jezika obeležava prvi put, želja organizatora je da kroz program javnog časa i promociju znakovnog jezika, upoznaju širu javnost sa stvaralaštvom na znakovnom jeziku, sa elementima kulture gluvih čije je osnovno obeležje znakovni jezik, kao i sa samim znakovnim jezikom i njegovim izražajnim potencijalima što za krajnju posledicu ima bolje razumevanje zajednice i kulture gluvih, vrednovanje različitosti, poštovanje i međusobno bogaćenje između populacije gluvih i čujućih osoba.

Dan znakovnih jezika biće obeležen u okviru manifestacije „Dani evropske baštine“.

Obeležavanje Dana znakovnog jezika na Kalemegdanu predstavlja nastavak saradnje JP „Beogradska tvrđava“, Gradske organizacije gluvih Beograda i Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, koji su zajedno realizovali projekat „Tvrđava za sve“ kojim je gluvim i nagluvim osobama omogućen obilazak Beogradske tvrđave uz pomoć jedinstvenog vodiča za osobe oštećenog sluha. Od maja meseca, u Stambol kapiji na Beogradskoj tvrđavi, gluvim i nagluvim osobama na raspolaganju je šest tablet računara sa jedinstvenom aplikacijom, koja sadrži mapu sa 22 lokacije – 22 audio priče prevedene na srpski znakovni jezik (u video formi), kao i uputstvo za korišćenje vodiča i osnovne informacije o projektu.

Gluve i nagluve osobe, zbog komunikacionih barijera, imaju ograničeni pristup kulturnim sadržajima koji su namenjeni svim građanima. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom garantuje pravo osoba sa invaliditetom na učešće u kulturnom životu. Prevod audio vodiča na srpski znakovni jezik doprinosi poštovanju tog prava i omogućuje članovima zajednice gluvih da prate kulturne sadržaje u Beogradu i time budu punopravno uključeni u društvenu zajednicu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here