Otvorena dva poziva za radnike u kulturi za obuke i pisanje projekata

Fondacija „Novi Sad 2021“ u junu po prvi put otvara poziv za kulturne institucije, organizacije civilnog društva i vaninstitucionalnu scenu da učestvuju u programu „Evropa za građane i građanke24. juna, dok će, drugi put ove godine, od 26. do 28. juna biti organizovane radionice za obuku pisanja projekata namenjene vaninstitucionalnoj sceni (nevladine organizacije, slobodni umetnici, kulturni radnici).

Predstavljanje programa „Evropa za građane i građanke“

Saradnja sa kulturnim radnicima i radnicama iz Evrope, upoznavanje sa evropskim standardima i veće učešće građana u donošenju odluka i kreiranju sadržaja – to je fokus programa Evropske unije„Evropa za građane i građanke“ namenjenog kulturnim institucijama, organizacijama civilnog društva i vaninstitucionalnoj sceni sa teritorije NovogSada i iz Zone 021.

Program će biti predstavljen 24. juna u kulturnoj stanici Eđšeg sa početkom u 13časova, kada će kulturni radnici i radnice moći da saznaju ciljeve i prioritete projekta „Evropa za građane i građanke”, upoznavanje sa njegovom strukturom i rokovima za podnošenje predloga projekata, kao i predstavljanje dosadašnjih rezultata učesnika i učesnica iz Srbije. Pojedinačne konsultacije u vezi sa predlozima projekata biće održane nakon same prezentacije. 

Zainteresovani mogu da se prijave isključivo elektronskim putem, putem mejl adrese:[email protected] najkasnije do 21. juna u 14 časova. 

Finansiranje projekata vaninstitucionalne scene iz EU fondova 

Nevladine organizacija iz oblasti kulture, slobodni umetnici i radnici u kulturi imaće priliku da se u okviru trodnevne obuke „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ informišu i edukuju kako da samostalno formulišu predloge projekata, a u skladu sa uslovima i finansijskim ograničenjima. 

Obuka će biti održana od 26. do 28. juna, a, pošto je broj učesnika ograničen, neophodne su prijave do 21. juna putem mejl adrese: [email protected]. Prijava treba da sadrži sledeće podatke:

  • Ime i prezime
  • Organizacija u kojoj ste zaposleni
  • Broj telefona
  • Email adresa
  • Znanje engleskog jezika (ocena od 1 do 5)
  • Iskustvo na EU projektima (da / ne)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here