Socijalna inkluzija kroz primenjenu dramu

U Vršcu je upravo završen trening za omladinske radnike „Socijalna inkluzija kroz primenjenu dramu“, na kome je 26 omladinskih radnika iz 6 zemalja učilo od stručnjaka iz Španije, Engleske, Mađarske i Srbije kako da koriste primenjenu dramu kao alat za izazivanje promena kod svojih grupa ali i šireg društva. Organizator obuke je CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine.

U rad sa ranjivim grupama u društvu (osobe sa invaliditetom, deca bez roditeljskog staranja, mladi) najčešće se uključuju nevladine organizacije, čiji članovi žele da pomognu i doprinesu poboljšanju položaja grupa sa kojima rade. Međutim, omladinski radnici koji se uključuju u ovakve forme rada često nemaju dovoljno veština koje bi osigurale da se rad sa ovim grupama sprovodi na profesionalan način, uz pružanje adekvatne podrške. Pored dobre volje mladih ljudi koji najčešće nose volonterske i humanitarne aktivnosti, potrebno je opremiti ih konkretnim veštinama za rad kako bi njihova akcija zaista, na pravi način, pomogla onima kojima je podrška potrebna.

“Mi verujemo u to da, oni koji žele da doprinesu razvoju mladih, unapređenju položaja ranjivih grupa i aktivaciji zajednice, treba da imaju prilike da jačaju svoje veštine kroz kvalitetne programe, koje drže eksperti iz oblasti i koji će im pomoći da zaista poboljšaju svoj rad sa ljudima. Dodatno, jedan od naših vodećih principa podrazumeva da ćemo uraditi sve što možemo da ti programi omladinskim radnicima budu dostupni besplatno”, ističe Lidija Bukvić, programski direktor Cepore.

Kako se koriste dramske vežbe ne za glumu već za razvoj, kako se prave interaktivne predstave, kako se radi sa neglumcima kroz pozorište i kako se podstiču ranjive grupe da same menjaju svet korak po korak, bile su teme samog treninga, koji je realizovan u okviru Erasmus+ programa, a finansijski podržan od strane Ministarstva omladine i sporta RS.

Nosilac projekta je beogradski CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine (www.cepora.org), koji svojim aktivnostima već šest godina doprinosi pozitivnom razvoju dece i omladine i nosilac je brojnih projekata iz ove oblasti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here