Udruženje građana „Centar za marginu“ upisuje četvrtu generaciju polaznika i polaznica programa „Škola medijske pismenosti“

 

Program je namenjen učenicima/cama srednjih škola i studentima/kinjama osnovnih studija svih fakulteta. Učešće u programu je besplatno i ne iziskuje specifično predznanje o temama kojima ćemo se baviti. Broj polaznika i polaznica je ograničen, a prijave traju do 14. februara 2019. godine u 23:59. 

Predavanja će početi 23. februara 2019. Godine, trajaće do 15. maja i održavaće se svake subote u prepodnevnim terminima. Predavanja se održavaju u Beogradu.

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje se mogu prijaviti slanjem CV-a i motivacionog pisma na adresu [email protected] ili popunjavanjem online formulara.

LINK za prijave https://drive.google.com/openid=1hqdUxZzj57XnGYBRExqIXQz5yZriOqK9aGzjgCuZb94

ŠTA JE “ŠKOLA MEDIJSKE PISMENOSTI”?

ŠMP je inovativan jednosemestralan program usmeren na sva osnovna uporišta medijske pismenosti, te podeljen u četiri segmenta:

  1. Razvijanje ličnih strategija i alata za postizanje medijske pismenosti – osnaživanje na individualnom nivou
  2. Jačanje teorijskog znanja iz oblasti masovnih medija i novih informacionih tehnologija
  3. Kritička analiza masovne kulture i kulture zabave
  4. Primenjeno znanje – rad u timovima, pisanje i objavljivanje autorskih članaka, saopštenja i istraživački rad

Ovako koncipiran, ovo je program koji omogućava individualni razvoj, sveobuhvatno teorijsko i akademsko znanje, kao i praktično znanje i konkretne alate za praćenje i monitoring medijskih sadržaja. Program predstavlja spoj akademskog pristupa medjima, primenjenog praktičnog znanja i aktivizma.

Predavanja su organizovana u dva međusobno povezana modula:

  • Modul masovnih medijaobuhvata domen novinarstva, etike, medijskog sadržaja, kreiranja medijskih poruka, vlasništva i dr.
  • Modul “masovna kultura”obuhvata sadržaje popularne kulture i kulture zabave, film i animirani film, muziku, strip i dr. kao i društvene mreže i nove medije.

Osim predavanja i radionica, polaznici i polaznice Škole će imati mentorsku podršku tokom istraživačkog rada i pisanja autorskih članaka, organizovaće debate i tribine. Najbolji članci će biti objavljivani na našem portalu, magazinu “Promaja” i u partnerskim medijima.

ŠTA “ŠKOLA MEDIJSKE PISMENOSTI” NIJE?

“Škola medijske pismenosti” nije škola novinarstva. Iako se bavimo mnogim temama značajnim za buduće novinare i novinarke od ove Škole nemojte očekivati da vas nauči tehnikama lepog pisanja ili da zameni ili nadomesti stučnu praksu.  Program je fokusiran na medije u najširem smislu, na kompletnu kritičku analizu svih oblika medija, uključujući i masovnu kulturu i kulturu zabave, a pre svega kroz prizmu ljudskih prava.

OČEKIVANJA OD POLAZNIKA I POLAZNICA:

  • Redovno prisustvo na predavanjima i radionicama (na najmanje 80% programa)
  • Aktivno pisanje tekstova/članaka (na dvonedeljnom nivou)
  • Učešće u propratnim aktivnostima (javne tribine/debate) ili pisanje završnog rada

Za više informacija posetite www.czm.org.rs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here