Android aplikacija Sportski Dan

Sportski Dan je internet servis namenjen deci i odraslima koji žele u slobodno vreme rekreativno da se bave timskim sportovima. Servis je realizovan kroz aplikaciju za mobilne uređaje sa Android operativnim sistemom.

Namena servisa je da rekreativcima omogući da na jednostavan način pronađu sportske terene u svom gradu koji su dostupni za slobodno (besplatno) korišćenje, da im olakša da se povežu sa ostalim rekreativcima i da im pomogne da organizuju zajedničke termine za sportske aktivnosti na pojedinačnim terenima. Pri tome, korisnici su u mogućnosti da biraju adekvatne termine na osnovu pola i starosti učesnika.

Servis funkcioniše na taj način što je najpre potrebno preuzeti i instalirati Sportski Dan Android aplikaciju putem Gugl Plej (Google Play) prodavnice. Kako bi servis bio dostupan što širem krugu korisnika, vođeno je računa da se postigne kompatibilnost sa što starijim verzijama Android operativnog sistema, tako da Sportski Dan zahteva da mobilni uređaj ima najmanje Android verzije 2.3.

Po prvom startovanju aplikacije, korisnik treba da obavi registraciju na servis i nakon toga može početi sa korišćenjem servisa.

Izborom grada i željenog sporta, korisnik može pregledati listu dostupnih sportskih terena.
Prikaz dostupnih sportskih terena je moguće vršiti u vidu liste, kao i u vidu interaktivne mape na kojoj su prikazane geografske lokacije sportskih terena.

Izborom željenog terena, korisnik dobija listu svih termina koje su korisnici servisa otvorili za naredni period na datom terenu. U listi se za svaki otvoreni termin prikazuju datum i vreme termina, broj do sada prijavljenih korisnika koji žele da učestvuju u igri, prosečna starost prijavljenih učesnika, predviđeni pol učesnika na terminu (muško/žensko), kao i informacija o tome da li je neko od učesnika najavio da će doneti loptu (ukoliko dati sport zahteva loptu). Izborom pojedinačnog termina, korisnik dobija detaljne informacije o otvorenom terminu, koje pored opštih informacija obuhvataju i listu svih korisnika koji su prijavili svoje učešće na terminu, kao i to koji korisnici su najavili da će poneti loptu.

 

Ukoliko korisnik ne može da pronađe već otvoreni termin koji mu odgovara, uvek može otvoriti novi termin za željeni sportski teren, gde će definisati datum i vreme termina, kao i pol učenika za koji je termin predviđen. Nakon toga ostali korisnici mogu da prijave svoje učešće na datom terminu.

Sportski Dan omogućava da se ostvareni kontakti među korisnicima aplikacije ojačaju i da se olakša organizovanje zajedničkog učestvovanja u sportskim aktivnostima. Tako korisnici aplikacije imaju mogućnost da formiraju listu prijatelja u koju mogu da dodaju ostale korisnike. Korisnik može da pošalje pozivnicu za pojedinačne termine ostalim korisnicima koji su njega dodali u svoju listu prijatelja.

Takođe, korisnici aplikacije mogu da formiraju sopstvenu listu omiljenih sportskih terena. Na ovaj način rekreativci mogu na svoju listu da izdvoje samo one sportske terene koji su mu omiljeni (bez obzira na vrstu sporta), odnosno one na kojima najčešće učestvuje u igri.

Korisnici mogu da predlože nove terene, čije je korišćenje slobodno, da budu uvršteni u servis. Predlog se kreira na taj način što korisnik konkretan teren obeleži markerom na interaktivnoj mapi.

Autor kompletnog servisa Sportski Dan, uključujući i aplikaciju za Android, je Dejan Đurovski.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here