AS Centar: poziv za dostavljanje ponuda

AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om sprovodi projekat „Ko je heroj? 2″, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u okviru kog se raspisuje konkurs javne nabavke male vrednosti za ponude pravnih subjekata, programera/ki i dizajnera/ki za uslugu: Redizajn/izrada postojeće internet prezentacije.

AS Centar

Ciljevi internet prezentacije AS Centra:

  • pružanje blagovremene, tačne i uvek dostupne informacije o aktivnostima i radu AS Centra;
  • pružanje novih informacija i saznanja iz oblasti reproduktivnog zdravlja;
  • pružanje mogućnosti dvosmerne komunikacije između AS Centra i članova/ica-korisnika/ca;
  • podrška izdavačkoj delatnosti, prikaz izdanja, online naručivanje i download;
  • podrška svim offline aktivnostima AS Centra;
  • uvođenje online seminara – implementacija e-Learning sistema;
  • stvaranje mogućnosti za sprovođenje istraživanja vaspitno – obrazovne prakse;
  • preuzimanje liderske pozicije među sajtovima koji se bave podrškom osobama koje imaju HIV ili AIDS.

Ciljna grupa internet prezentacije AS Centra: Mladi, osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS, viruse hepatitise ili seksualno prenosive infekcije, članovi/ice udruženja, budući članovi/ice, korisici/e, organizacije civilnog društva (OCD), državne institucije, donatori, mediji, privatni sektor.

Uslovi za ponuđače: Naručilac i ponuđač zajednički definišu strukturu i funkcionalnost internet prezentacije. Ponuđač na osnovu dobijenih podataka vizuelno i tehnički osmišljava internet prezentaciju AS Centra koristeći programski jezik PHP i MySQL bazu, CMS sistem, tehnologijom koja daje fleksibilnost u daljem radu i korišćenju, unošenjem i ažuriranje sadržaja u svim dinamičkim delovima uz mogućnost neograničenog proširivanja, dopunjavanja i pražnjenja od strane administratora.

Zadaci ponuđača koji se mogu modifikovati dodavanjem i/ili usavršavanjem komponenti:

Ø izrada kreativnog koncepta i dizajn prezentacije;

Ø prijava na svetske i domaće pretraživače i kataloge;

Ø SEO (Search Engine Optimization) – optimizacija;

Ø prilagođavanje sajta korisnicima Interneta;

Ø omogućavanje razmene linkova i net reklama;

Ø sistem navigacije i podrške korisnicima sajta;

Ø izrada prezentacije na srskom i/ili engleskom jeziku;

Ø kreiranje kompletne strukture i sadržaja prezentacije;

Ø izrada sistema menija internet prezentacije;

Ø unos podataka dobijenih od strane naručioca;

Ø postavljanje sharing-a na drušvenim mrežama;

Ø postavljanje internet prezentacije na server;

Ø postavljanje sistema za analizu posećenosti;

Ø praćenje i koordinacija toka svih faza projekta;

Ø strategija kreiranja kanala (forum i chat);

Ø predlog reklamiranja sajta;

Ø ostale internet marketing tehnike;

Ø E-pristupačnost i E-inkluzija;

Poziv za dostavljanje ponuda je otvoren do četvrtka 15. septembra 2016. godine do 16:00 časova. Ponude pristigle nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. Pravni subjekti, kandidati/kinje izabrani u uži krug biće informisani elektronskom poštom i pozvani na intervju, odnosno sastanak.

Ponuda se obavlja popunjavanjem obrazca u prilogu i dostavljanje elektronskim putem na zvaničan mejl: [email protected], ili preporučenom poštom na adresu kancelarije: AS Centar, Bulevar Despota Stefana 34, 11000, Beograd, sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku – izrada sajta AS Centra”. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komisija za izbor najbolje ponude, selekcija pristiglih prijava, obaveštavanje i održavanje intervjua i sastanaka obaviće se u periodu od 16. do 22.9.2016. nakon čega će se sa izvođačem potpisati ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji najkasnije do 30.9.2016.

Krajnji rok za finaliziranje, odnosno postavljanje, pokretanje, proveru i predaju internet prezentacije AS Centru je 16. decembar 2016. godine do 16:00 časova.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here