Beogradski univerzitet smanjuje broj rokova

Na sednici Saveta Univerziteta u Beogradu (UB) danas je jednoglasno doneta odluka o izmenama i dopunama Statuta UB, kojom se predviđa smanjivanje broja ispitnih rokova sa šest na četiri.

Rektor UB Vladimir Bumbaširević rekao je da je odluka doneta radi usklađivanja Statuta UB sa izmenjenim Zakonom o visokom obrazovanju, što je i obaveza univerziteta.

Na pitanje da li Savet UB može da razmotri izmenu člana 99. stava 2. navedenog zakona, kojim se reč „šest“ zamenjuje rečju „četiri“, kao i uputi vladi zahtev da se on preispita, Bumbaširević je rekao da se, u dogovoru sa odgovarajućim telima, to može učiniti, ali da se danas mora doneti odluka o usklađivanju pravnih akata.

Na sednici je, takođe, jednoglasno doneta odluka o davanju saglasnosti da UB bude suosnivač „Naučno-tehnološkog parka Beograd“ s udelom od 20 odsto koliko bi imao i grad Beograda dok bi vlada imala 60 odsto udela.

„Ovo je jedinstvena prilika za UB, pogotovo tehničke fakultete, da se studenti tu zapošljavaju, kao i da tu borave“, rekao je državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Aleksandar Belić dodajući da je sredstvima Evropske investicione banke napravljen kompleks zgrada u blizini Zvezdarske šume, kojim privremeno upravlja Jedinica za upravljanje projektima (JUP).

Članovi Saveta UB su, takođe, doneli odluku da visina školarine na studijama pri Univerzitetu za master studije „Računarstvo u društvenim naukama“ iznosi 120.000 dinara za narednu školsku godinu.

izvor: N1info

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here