Ciljevi: od sanjarenja do uspeha

Donošenje odluke i postavljanje ciljeva su važne ne samo za uspešnu karijeru, nego i za celokupan život. Ciljevi pokazuju šta bi mi hteli da postignemo, kakvu budućnost želimo i u značajnoj meri pomažu u razvoju pozitivnih  stavova. Najrealniji ciljevi su oni koji nas čine srećnim.

Početak je sagledavanje današnje situacije, procena uspešnosti prethodnih planova i aktivnosti. Razmislimo da li smo efikasno reagovali na promene, iskoristili naše vreme, novac i mogućnosti.

Ali da li znamo kriterijume dobro postavljenih ciljeva?

Jedan od faktora za definisanje ciljeva je poznat kao „SMART kriterijum“.

Engleski izraz dolazi od sledećih reči: konkretan, merljiv, postižan, relevantan i vremenski vezan.

Konkretnost

Konkretnost naglašava potrebu za specifičnim ciljem, koji treba da bude jasan i da uključuje odgovor za sledeća pitanja:

– Šta želim da postignem?

– Zašto je to važno, kakve koristi ću imati od toga?

Ko je uključen? Gde: identifikacija lokacije. Koji: utvrdi uslove i ograničenja.

Merljivost

Merljivostopisuje način za merenje napretka ka ostvarenju cilja sa kvantitavnim indikatorima i omogućuje jednoznačan odgovor na sledeće pitanje: ,, Kako ću znati da sam uspeo?“

Postižnost

Postižnost znači da ciljevi nisu van domašaja niti ispod standardnog učinka. Kada identifikujete ciljeve koje su Vam najvažniji, počnete da shvatite načine kako ih možete realizovati, razvijate stavove, sposobnosti, veštine i finansijske kapacitete radi njihovog postizanja.

Relevantnost

Relevantnost pokazuje da je osmišljeni cilj u skladu sa radom, da li je sad pravo vreme za to i da će dati željeni pozitivan efikat vezano za sadašnju situaciju ili problem.

Vremensko ograničenje

Vremensko ograničenje pomaže da osetimo cilj važnim i hitnim, da znamo kad kakvo napredovanje možemo očekivati i služi i kako podsetnik da ne zaboravimo svoj cilj, iako smo možda i zauzeti.

SMART analiza je najveći alat u kreiranju ciljeva, ali će vam dobro doći i sledeće ideje:

– Uvek napiši svoje važne ciljeve. Istraživanja su pokazala da ljudi koje ih zapisuju, uspešniji su. Bitno je da pri formulisanju ciljeva koristimo potvrdan izraz u sadašnjem vremenu. Predlažem da koristite izraze koje govore o tome šta želite postići, a ne šta želite izbeći.

– Mislimo i na druge ljude, put ka omiljenom cilju može da promeni ne samo naš život, nego i život ljudi oko nas, pa treba da uzmemo u obzir i njihove stavove.

– Fleksibilnost je veština bez čega nema rezultata. Vreme obično izmeni neke bitne faktore uspeha, pa je potrebno da vremenom na vreme ispitujemo prethodno definisane ciljeve i načine njihovog postizanja.

Svi sanjamo o uspešnom i srećnom životu. Razlika uspeha i neuspeha je u izboru ciljeva, odlučnosti i rada za pronalazak načina za  njihovo postizanje na svakom koraku. Mi smo odgovorni da napravimo takav život, nešto što nas čini ispunjenim, zadovolnim i veselim.

I najduži put počinje sa prvim korakom, nek to bude donošenje svesnog i pozitivnog cilja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here