„Dinastija Obrenović – odlikovanja i novac“

Izložba „Dinastija Obrenović – odlikovanja i novac“, koju realizuju JP „Beogradska tvrđava“ i Muzej grada Beograda biće otvorena u četvrtak, 4. avgusta 2016. godine u 13 časova na Savskom šetalištu na Kalemegdanu.

Izložbu će otvoriti Vladan Vukosavljević, sekretar za kulturu grada Beograda.

Dinastija Obrenović – odlikovanja i novac

Na 39 panoa na Savskom šetalištu biće prikazan novac i odlikovanja iz vremena vladavine dinastije Obrenović (1815-1839; 1858-1903), koji se nalaze u zbirci za novac i medalje Muzeja grada Beograda. Autor izložbe je Jelena Vasić Derimanović, viši kustos Muzeja grada Beograda.

Prvi segment izložbe prikazaće odličja koja predstavljaju oznake legitimnosti vlasti, a koja dodeljuje vladar ili država vojnim i civilnim licima kao nagrade za privrženost, požrtvovanost i druge zasluge. Devetnaesti vek obiluje značajnim događajima koji su oblikovali istoriju srpske države: Svetoandrejska skupština, sticanje nezavisnosti, proglašenje kraljevine, ratovi sa Turskom i Bugarskom, donošenje prvog Ustava – jednog od najliberalnijih u to vreme, abdikacija kralja Milana i venčanje i ubistvo kralja Aleksandra. Ovaj burni period se odslikava, u velikoj meri, na odlikovanjima, svojevrsnim ogledalima istorijskih, ekonomskih i društvenih prilika ovog vremena.

U drugom segmentu izložbe biće predstavljen novac, počev od prve serije papirnih novčanica iz 1876. godine, novca iz vremena obnove srpskog novčarstva – prve bakarne „pare“ iz 1868, do novca Kraljevine Srbije.

Dinastija Obrenović – odlikovanja i novac

Važan događaj za Srbiju predstavlja zasnivanje sopstvenog monetarnog sistema, iako zemlja ima samo delimičnu autonomiju u Otomanskom carstvu. Do 1869. godine, osim turskog, u upotrebi je još 43 različitih moneta susednih država. Pomenute godine, u cilju uspostavljanja samostalnosti i državnosti u Srbiju stiže prvi vlastiti novac od legure bakra, cinka i kalaja koji se kuje u Beču. Godine 1875. osnovna novčana jedinica postaje dinar, da bi 1879. godine bila iskovana prva serija novca priznate i samostalne države Srbije. Savremena istorija novca počinje 1884. godine kada je u opticaj puštena novčanica od sto dinara u zlatu, izdanje Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije.

Izložba se realizuje uz pomoć Sekretarijata za kulturu grada Beograda i biće otvorena do 15. septembra 2016. godine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here