Karlos Kastaneda – duhovni vodič

Pre više od pola veka jedan ne toliko poznati antropolog pošao je na neobičan put, put koji će mu promeniti život i utemeljiti ga među začetnike novih filozofija dvadesetog veka – traganje za znanjem i mudrošću Indijanaca iz plemena Jaki.

Počeci njegovog šegrtovanja kod takozvanog don Huana Matusa, jednog od staraca upoznatog sa tensegritijem, toltečkim učenjem o sticanju određenih moći putem duhovnih vežbi, opisani su u njegovoj prvoj knjizi „Učenje Don Huana – znanje Indijanaca Jaki“ („The teachings of Don Juan – a Yaqui way of knowledge“).

Knjiga Učenje Do Huana

Knjiga je svojevremeno izazvala dosta kontraverze i oprečnih mišljenja, no za mlade pripadnike „bejbi-bum“ generacije predstavljala je portal u jedno sasvim novo viđenje duhovnog sveta, beg u drugu stvarnost koja im je mogla dati odgovore na iskonska pitanja. To je jedan od razloga zašto lik i delo ovog antropologa i dalje pobuđuju interesovanje. Njegovo ime je Karlos Kastaneda.

Početkom šezdesetih godina prošlog veka Karlos putuje na jugozapad Amerike, ne bi li prikupio što više podataka o bilju koga koriste Indijanci u lekovite svrhe. Posebno se interesuje za pejotl, biljku poznatu po halucinogenim efektima. Tada se susreće sa don Huanom i izražava svoju želju da mu bude učenik.

Don Huan je jedan od takozvanih „bruhosa“ (veštaca), koji poseduju moći izmeštanja sebe u drugu stvarnost, koja sadrži daleko više istine od stvarnosti koju mi poimamo. Sa njim počinje Karlosova četvorogodišnja obuka, tokom koje je naučio sve o biljkama korišćenim u svrhe pridobijanja znanja potrebnog za duhovni napredak.

Cilj kome teži don Huanovo učenje je postati ono što on naziva „čovek od znanja“, čemu je Kastaneda obučavan već od samog početka. Ne postoje nikakvi konkretni uslovi koje bi šegrt trebalo da ispunjava da bi poželeo da uči – raznorazni su kucali na don Huanova vrata u potrazi za znanjem, i svako je dobijao šansu – no, postoji tajni kodeks, tajna pravila koja ipak vrše jasnu distinkciju između onih koji su kadar da poimaju preneseno znanje i porinu u njegove dubine od prostih avanturista.

Jedan od faktora koji utiču na odabiranje eskohida (šegrta, učenika) jeste bezlična, natprirodna sila, sa kojom se isti mora susresti na samom početku. Ukoliko sila od sebe da povoljne znake, eskohido postaje ne samo to, već se time ukazuje na njegovu izuzetnost u odnosu na druge ljude.

Četiri najveća čovekova neprijatelja

Na putu ka izvršenju krajnjeg cilja – postajanju čoveka od znanja – nalaze se četiri najveća čovekova neprijatelja, koja mu onemogućavaju dosezanje krajnje namere, a to su: strah, jasnoća, moć i starost.

Strah

Strah je prvi i osnovni prirodni čovekov neprijatelj i prva stanica kroz koju voz koji vodi do krajnje tačke mora proći.Mnogi siđu na ovoj stanici zbog straha od novih saznanja i načina na koji ona mogu uticati na njihov život i nikada ne nastave dalje.

Da bi se strah nadišao, mora se učiniti ono najteže – suočiti se sa njim. Čovek koji uprkos tome što se boji zagazi u nepoznato i natera se da savladava sve početne muke, naučiće da ne pridaje značaja strahu i videće sve daleko jasnije.

Jasnoća

Tada voz stiže na drugu stanicu – stanicu na kojoj obitava jasnoća, druga prepreka na čovekovom putu da postane čovek od znanja. Kada dostigne taj stepen jasnoće da mu ništa ne predstavlja zagonetku, može se učauriti i smatrati da nema potrebe da se udubljuje ni u šta više, pošto mu je sve toliko kristalno jasno.

Misleći da sve zna i da je sve jasno da jasnije ne može biti, praviće brzoplete greške u učenju. Isto kao i sa strahom, i jasnoći se mora odoleti, čovek mora naučiti da je jasnoća samo jedan orijentir ka daljem napretku – mora i dalje osmatrati i vagati, koristiti je samo radi vida, a oslanjati se na svoju promišljenost. Tada će tek biti sposoban da nastavi svoj put.

Moć

Treća stanica je moć, pred kojom su i najuporniji poklekli. Ona je najjači neprijatelj; daje čoveku sigurnost koja ga uverava u to da je nepobediv, da može kontrolisati sve oko sebe, da zapoveda, ozakonjuje. Sklonost palog čoveka ka gordosti čini da se on lako prepusti moći i postane surov i nemoguć.

Prekasno će shvatiti da ga je treći neprijatelj savladao, a da on pritom nikada nije naučio da ovlada njime. Da bi se prošla ova prepreka, kao i kod jasnoće, čovek će moć koristiti samo kao okvir, usmeravaće je onako kako on to želi, zarad svog cilja, neće dozvoliti da ona usmeri njega. Onda kada shvati da su jasnoća i moć sredstva, a ne ciljevi, može se smatrati da ih je pobedio.

Starost

Tada voz ulazi u četvrtu stanicu, neprijatelj koji je neizbežan i nepobediv, ali ipak ukrotiv – starost! Čovek stari, što je nepobitna činjenica, i ubrzava korak ka smrti, koja će zauvek zaustaviti za života neprekidni proces učenja.

Ono što čovek u tom trenutku ne sme uraditi jeste da podlegne starosti, umiri se i prestane sa daljim napredovanjem, već mora odustati od svakog odmora koji bi ga načinio slabićem i nastaviti da se bori da postane čovek od znanja, pa makar tako mogao sebe nazvati jedan kratak period.

Bogata, šarenolika iskustva zabeležena u knjizi „Učenje don Huana“ posledica su Kastanedinog susreta sa „saveznicima“, sredstvima pomoću kojih se postaje čovek od znanja i koja ga vode u stanje izobličene percepcije, koju on naziva „stanje ne-obične stvarnosti“.

Don Huan ga je upućivao u tajne dva saveznika, a to su Datura Inoxia (poznata kao tatula) i Psylocibe Mexicana (posebna vrsta gljive koja se, u kombinaciji sa drugim travama i gljivama, koristi kao mešavina za pušenje). Tatula i dim su dva po prirodi vrlo različita saveznika; tatula daje bezgraničnu moć onome ko je koristi, dok su glavne odlike dima bezobličnost i nevidljivost – osobine koje se prenose na čoveka, koji onda ima mogućnost da se pretvori u koji god oblik želi.

Pripremanje svakog od ovih saveznika za konzumaciju imalo je svoj poredak – njena obrada imala je svoj tok, snažno prožet magijom. Upotreba ovih biljaka izmeštala je čoveka u stanje ne-obične stvarnosti, gde bi se na osnovu jasnih znakova utvrdilo da li je saveznik voljan da služi čoveku ili ne. U tim trenucima je don Huan savetovao Kastanedu da odabere ono što mu se čini da je „put od srca“ – ako mu osećaj kaže da je put kojim ga saveznik vodi dobar i koristan, onda bi trebalo njega da se drži.

Meskalito

Pored saveznika postoji i ono što se naziva zaštitnikom, a to je Meskalito, tj.biljka pod nazivom pejotl. Viđenje Meskalita je pomalo panteističko, on je svuda oko nas i ima za ulogu da nam da ključne odgovore i pouči nas kako bi trebalo da vodimo svoj život. Meskalito je antropomorfna prikaza, koja se javlja u vidu čoveka, životinje ili samo zraka svetlosti. Saveznici čoveku krče put, a Meskalito ga na tom putu štiti i ukazuje mu na greške, ukoliko ih ima. Sve se to odvija u izmenjenoj percepciji, koja ima elemente sna ili pojačane stvarnosti, a u kojoj se mogu sagledati odgovori koji uobličuju i upotpunjuju naše znanje.

U „Učenju don Huana“ opisana je samo četvorogodišnja obuka Karlosa Kastanede i osnovne tačke don Huanove filozofije, od koje je on sam više puta odlazio i više puta joj se vraćao. Uprkos popularnosti njegovih izdanja u filozofsko-antropološkim krugovima, trudio se da se drži van sfera običnog života, toliko da se čak ne zna pouzdano kada je i gde je umro.

Ko se odluči da se upusti u svet avantura Kastanede, „Učenje don Huana“ je obavezna polazna tačka; spiritualno indijansko Jaki pleme, smatrano nestalim sa lica Zemlje, pružilo je kroz Kastanedin rad uvid modernom čoveku u jedno sasvim novo sagledanje stvarnosti i mnoge probleme i pouke, sa kojima se i u današnje doba sreće svako ko teži tome da postane „čovek od znanja“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here