18.08-20.08.2017.

Iz bunta prema zapostavljanju tradicije naše zemlje, šablonskim putovanjima, komercijalizaciji dobrog provoda i manjku filantropije, rođena je HAJKA!

Pozivamo vas na beg od užarenog betona, na gutljaj vina bez brendiranih etiketa, na provod van klabinga i uživanje u zvezdanom nebu izvan gradskog dima. Koračajući putevima predaka, mi spajamo moderno i tradicionalno. Obilazimo nepoznato, a rajsko. Degustiramo vrhunsko, a domaće.

Udahnite doboko i osetite DUH ISTOKA!

:LINE UP:
Postepeno ćemo objavljivati izođače, za sada su potvrđeni :
* E-PLAY
* Popečitelji
* Roxa
+ LOADING MORE

Hajka

:PLAN I PROGRAM TURE:

– DESTINACIJE:
1. DAN:
* Krupajsko Vrelo – Manastir Manasija – Zaječar – Žurka u šumi
2. DAN:
* Selo Lenovac ( manifestcija Hajduk Veljkovi dani ) – Rajačke pivnice – Outhide Festival ( dnevni program ) – Outhide Festival ( noćni program )
3. DAN:
* Zaječar – Kladovo Chill – Đerdap – Golubac

 

1.dan (18.08.2017):

Polazak iz Beograda sa parkinga autobusa preko puta „OTC Novi Beograd – Buvljak“ u jutarnjim časovima. Putujemo do Krupajskog vrela, homoljske rajske oaze i prirodne retkosti Balkana. Fakultativno uživanje u spokoju i lokalnim specijalitetima (homoljsko jagnje, homoljski sir, kačamak). Nastavljamo do jednog od najznačajnih spomenika srpske srednjovekovne kulture – Manastra Manasija. Odatle putujemo do grada sa najdužom tradicijom festivala muzike i dobrog provoda – Zaječara. Smeštaj u hotel ili kamp ( zavisno šta odaberete ), vreme za gradsku bleju i odlazak na noćnu žurku koju organizujemo na otvorenom usred šume. Noćenje ( Zaječar ).

2.dan (19.08.2017):

Buđenje, vreme za doručak (koji ili sami obezbeđujete, ili doplatite 100-150rsd u ako ste smešteni u hotelu). Fakultativni odlazak u mesto Lenovac, na Hajduk Veljkove dane , kulturno – sportsku i turističku manifestaciju gde ćete kao nikad do sada biti prilici da osetite duh izvorne kulture i sportske tradicije kroz nadmetanje meštan u razvlačenju kanapa, rvanju, penjanju uz golo stablo, obaranje ruku i drugih harambaških podviga. Putevima vina nastavljamo fakultativni izlet i dolazimo do etno sela Rajačke pimnice, mesta sa očuvanom tradicijom istoka i kompleksa vinskih podruma na brdu iznad samog sela, pod zaštitom UNESCO-a, koji su živi svedok načina života i običaja tradicionalnih vinarskih zajednica Srba kroz vekove. Fakultativni obilazak etno domaćinstva, „antičkog“ starog groblja jedinstvenog izgleda, kupovina suvenira i odlazak do pivnica – roštiljanje, degustacija i kupovina “pravog“ vina za koje se tvrdi da je najbolje u Srbiji zbog jedinstvenog geografskog položaja, sorte drveta buradi i klime vinograda.
Vraćanje u Zaječar. Odlazak na dnevni program Outhide Festivala koji se sastoji iz graffiti zona, projekcija filmova, tribina, bubble games turnira I programa za decu. Spremanje I polazak na noćni program Outhide Festivala koji organizujemo u šumi, na 3 stejdža različite muzike!
*Jedan od ciljeva hajke jeste regionalni razvoj koji želimo da ostvarimo kroz Outhide Festival ( buntivnički projekat Zaječaraca ) tako što ćemo većinski deo profita festivala uvek ulagati u izgradnju umetničkih instalacija, uređenja javnih površina I atrakcija kako bi kroz 10 godina grad postao turistička atrakcija, privukao turiste I vratio gradu stare broje.
After žurka.
Outhide event: Outhide Festival 2017 | Zajecar, Serbia
Noćenje ( jutrenje za afteraše ).

 

3.dan (20.08.2017):

Napuštanje soba/kampa. Naša avantura se nastavlja u Kladovu, u gradu pored veličanstvene klisure Đerdap, koji odiše arehološkom praistorijom i sadrži mnoga antička i srednjovekovna nalazišta. Vreme je za da uživamo u letu na najbolji mogući način, pravimo matinee na gradskoj plaži u Kladovu. Odbojka na pesku, beer pong takmičenje, kupanje i uživanje uz bitove naših dj-eva. Polazak za Beograd u večernjim časovima.

ULTRA FIRST MINUTE CENA za prvih 100 prijava:
Prva opcija: 35e – bus+kompletna organizacija puta i vođenje puta
Druga opcija: 55e – bus+hotel/odmaralište+kompletna organizacija puta
Prilikom prijave plaća se 10eur u dinarima po prodajnom kursu Vojvodjanske banke, a ostatak 2 nedelje pred put

-Obezbedićemo autobuse za ljude iz gradova i okoline istih:
* Smederevo, Smederevska Palanka, Jagodina, paraćin, Kragujevac, Ćuprija, Požarevac.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim autobusima (audio, video, klima)
 • 2 noćenje u badžet hotelu u dvokrevetnim sobama (samo za one koji izaberu opciju sa hotelskim smeštajem
 • Samo za one koji izaberu opciju 2 (sa hotelskim smeštajem) Hotel Srbija u Zaječaru nalazi se u centru grada. Sobe su ½. Usluga je na bazi noćenja 

Aranžman ne obuhvata:

 • Kamp, šatore i opremu, seosko domaćinstvo ili neki drugi tip smeštajnog objekta van ponuđenog (samo za one koji ne izaberu opciju sa smeštajem u hotelu i odmaralištu)
 • Kartu za Outhide festival – 450din
 • Doručak u hotelu (2.dan boravka) u iznosu od 100-150dinara
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove na putovanju

*ORGANIZATOR PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL NE ORGANIZUJE SMEŠTAJ, OSIM U SLUČAJU OPCIJE DVA (HOTELSKI SMEŠTAJ). PUTNICI KOJI NE IZABERU OVU OPCIJU DUŽNI SU SAMI DA ORGANIZUJU SMEŠTAJ (PONESU ŠATOR, NAĐU PRIVATNI SMEŠTAJ, SEOSKO DOMAĆINSTVO, KAMP KUĆICU ITD)

** ZA GUBITAK STVARI, KRAĐE, NEDOLIČNO PONAŠANJE I BILO KAKVO KRŠENJE ZAKONA, ORGANIZATOR NE SNOSI ODGOVORNOST

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su obavezni da ostanu u autobusu na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd.); u slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa vodičem, sam snosi sve eventualne troškove i posledice
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. U zavisnosti od  tipa prevoznog sredstva , postoji mogućnost doplate za željeno mesto u autobusu u iznosu od 20eur po osobi (ovu mogućnost možete iskoristiti isključivo prilikom prijave)
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost

CENOVNIK BR. 1 VAŽI OD 12.05.2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here