Institucionalni grantovi za organizacije civilnog društva

Regionalni centar za životnu sredinu (REC), Kancelarija u Srbiji sa zadovoljstvom objavljuje poziv za dostavljanje prijava za institucionalni grant svim zainteresovanim organizacijama civilnog društva iz Srbije koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem.

grantovi

Institucionalni grantovi dodeljuju se u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji – CSOnnect, koji realizuje REC kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Program ima za cilj da osnaži civilno društvo da efikasnije, aktivnije i na rodno senzitivan način participira u procesu donošenja odluka i kreiranja politika u oblasti zaštite životne sredine, uzme aktivno učešće u procesu EU integracija Srbije, i aktivno prati sprovođenje politika na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Organizacije civilnog društva sa sedištem u Republici Srbiji se pozivaju da podnesu prijavu za ovu ekstenzivnu podršku, i ukoliko budu izabrane postaće korisnici finansijske podrške za institucionalno osnaživanje organizacije u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, ali i specijalno dizajniranog programa razvoja kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima. Izabrane organizacije takođe preuzimaju obavezu organizovanja mreže OCD i uspostavljanja platforme za dijalog sa vladinim sektorom.

U okviru ovog trogodišnjeg programa obezbeđen je budžet od 800.000 evra za direktnu podršku institucionalnom osnaživanju OCD kroz grantove podeljen u dva poziva od po 400.000 evra. Maksimalni iznos pojedinačnog granta je 45.000 evra.

Konkurs za dodelu institucionalnih grantova se sprovodi u 2 faze. U prvoj fazi sve zainteresovane organizacije se mogu prijaviti podnošenjem elektronske prijave, Izjave o zainteresovanosti. Druga faza konkursa započinje izborom užeg kruga organizacija koje će biti pozvane da podnesu kompletne aplikacije.

Molimo vas da pre donošenja odluke o prijavljivanju na ovaj konkurs pročitate tekst Poziva i svu prateću dokumentaciju sa uputstvima koja je priložena ispod teksta, kako biste se upoznali sa uslovima i postupkom za dodelu institucionalnih grantova. Tačno popunjenu Izjavu o zainteresovanosti (na srpskom i engleskom jeziku) dostavite elektronskim putem na adresu [email protected], najkasnije do 14. marta u 13 časova. Prijave stigle posle navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Prateća dokumentacija:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here