Intervju sa Filipom Čolakovićem

Ko kaže da u današnje vreme mladi ljudi ne umeju da preuzmu inicijativu i stvore nešto ni iz čega? Filip Čolaković je uspešan student četvrte godine Fakulteta za poslovne studije u Beogradu i vrlo je aktivan u civilnom sektoru. On se trudi da znanja i iskustva koja je stekao iskoristi u cilju razvoja naše društvene zajednice, zajedno sa članovima organizacije koju predvodi – Akademija nacionalnog razvoja, ali i partnerskim organizacijama. On će kroz ovaj intervju za PortalMladi govoriti o svojim motivima za stvaranje organizacije civilnog društva, projektima, poslovnoj saradji i privatnom životu.

* Šta je zapravo Akademija nacionalnog razvoja?

Akademija nacionalnog razvoja je organizacija civilnog društva koja se zalaže za promociju i uključivanje građana, a pre svega mladih, u procese neformalnog obrazovanja sa ciljem sticanja i implementacije specifičnih, konkretnih znanja i veština u službi razvoja naše društvene zajednice. U Akademiji čvrsto verujemo da je kvalitetno obrazovanje zasnovano na praktičnim iskustvima koje omogućava funkcionalno opismenjavanje budućih kadrova i da je to jedini preduslov za razvoj  privrede, nauke i kulture u našoj zemlji. U skladu sa tim mi smo organizacija čiji su napori najviše usmereni u tom pravcu. Promocija naučno istraživačkog rada kod mladih, funkcionalno obrazvanje, uključivanje mladih u procese donošenja odluka, uspostavljanje međunarodne saradnje, ali i povezivanje institucija formalnog obrazovanja (visiko-obrazovne institucije) sa organizacijama koje se bave neformalnim obrazovanjem, kao i sa mladim ekspertima iz dijaspore.

* Kako ste došli na ideju da osnujete jednu ovakvu organizaciju?

Imao sam priliku da učestvujem u radu par drugih udruženja još kao srednjoškolac. Rano sam uvideo potencijal koji sa sobom nosi civilni sektor i želeo sam da na jednoj formalnoj osnovi okupim ambiciozne ljude sa kojima ću zajedno učiti, napredovati i raditi u interesu razvoja Srbije. Vodeći se tom željom krajem januara 2013. godine sam, sa grupom od desetak ambicioznih i pre svega učenih ljudi, pokrenuo Akademiju.

* Koje benefite imaju studenti koji su članovi Akademije?

Pogodnosti koje imaju članovi su raznolike. Najviše se odnose na mogućnosti da se dalje intelektualno razvijaju, da stiču razne kontakte i da kroz realizaciju naših aktivnosti postaju svesniji, sposobniji i aktivniji članovi naše zajednice. Tako članovi akademije, osim sticanja iskustva u realizaciji i planiranju društveno korisnih projekata, imaju priliku i da učestvuju na raznim drugim međunarodnim konferencijama, konsultativnim sednicama sa Ministarstvima i da stiču značajne kontakte u zemlji i inostranstvu.

* Na koga se najčešće oslanjate prilikom realizovanja projekata?

Isključivo se oslanjamo sami na sebe, na naša znanja i iskustva u organizaciji i sprovođenju programa. Naravno tu je i značajna mreža partnerskih organizacija iz zemlje, ali i inostranstva sa kojima konstantno i obostrano sarađujemo.

* Postoji li možda projekat na koji ste najponosniji?

Do sada smo realizovali dosta projekata. Teško mi je da izdvojim bilo koji. Osoba sam koja gleda na budućnost i ne obazirem se na dosadašnje rezultate pa se uvek više ponosim na svoje planove nego na dosadašnje aktivnosti. Mogu samo reći da su u pripremi dva veoma kvalitetna programa.

* Šta je to što vas izdvaja od drugih nevladinih organizacija?

Mislim da je prvenstveno to što se naše aktivnosti razlikuju od aktivnosti tipičnih nevladinih organizacija koje su poznate domaćoj javnosti zbog njihovih zalaganja za interese partikularnih grupa i koje su često ozloglašene zbog svojih implikacija u društeni život u Srbiji.

* Ko su vam uzori i na koga se ugledate kada je realizacija projekata u pitanju?

Teško je reći da imamo uzor, pošto smo jedinstveni. Pratimo šta rade druge organizacije, ali više računa vodimo o tome kako ćemo voditi svoju. Imamo neke ciljeve koje smo postavili i oni nam služe kao uzor.

* Koji vas projekti i saradnje očekuju u budućnosti?

Sredinom oktobra u Banja Luci, zajedno sa našim partnerima KFPN „Banja Luka“, organizujemo simulaciju rada tela Ujedinjenih nacija, koja predstavlja svojevrsnu obuku mladih za diplomatiju. Polaznici iz celog sveta će tu steći uvid u to kako funkcionišu UN, kako se lobira, zastupaju interesi država, naučiće dosta i o međunarodnim odnosima. Takođe, pokrećemo i stalnu konferenciju organizacija civilnog društva koja će se ticati svih društveno – ekonomskih tema u našoj zemlji sa ciljem da se mladi uključe u procese stvaranja politike, ali i da se budući donosioci odluka ove zemlje neguju i da se mladima pruži prilika da iskažu svoj stav o bitnim državnim pitanjima.

Jedna od budućih saradnji jeste i uspostavljanje partnerskih odnosa i potpisivanje Memoranduma o saradnji sa jednom organizacijom iz Nepala, a uz to ima i naznaka da ćemo u skorijem periodu otvoriti predstavništvo u Crnoj Gori.

* Kojim putem se studenti mogu detaljnije informisati o vašem radu i eventualnom priključenju vašem timu?

Studenti, ali i svi drugi zainteresovani, mogu se detaljnije informisati putem naše web stranice www.anr.edu.rs ili na redovnim događajima koji su namenjeni upoznavanju javnosti sa našom organizacijom, ciljevima i rezultatima koje smo postigli.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here