Izbor iz savremene italijanske poezije

 

Beograd, 27. marta 2018. – Knjiga Čuvari razlika upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga i Kulturnog centra Beograda.

Knjiga Čuvari razlika je jedan mogući izbor iz savremene italijanske poezije. U knjizi su zastupljeni italijanski pesnici nekoliko generacija i različitih poetika: Valerio Magreli, Umberto Fjori, Đan Mario Vilalta, Lućano Ćekinel, Marija Gracija Kalandrone, Sara Ventroni, kao i Rapsodi gruppo fonografico koju sačinjavaju Luka Bombardjeri i Tomazo Pipuči. Premda izrazito različiti u širokom rasponu od istraživanja jezika do istraživanja svakodnevice, od dijaloga sa slojevima pesničke tradicije do performansa kao pesničkog izraza, ovi pesnici ispovedaju duh modernosti kao osnovni sadržaj pesničkog iskustva. Pesnici zastupljeni u knjizi Čuvari razlika, koju je priredila Olivera Stošić Rakić, bili su u prethodnih desetak godina učesnici beogradskog festivala Svetski dan(i) poezije.

– Pesnik u današnje vreme ima težak zadatak jer se koleba između pravila socijalnog i eteričnog mikrokosmosa i pervazivne eksploatacije jezika prepunog metafora i analogija, svojstvenog poetskoj tradiciji komunikacije čiji je cilj sve češće samo da bude uverljiva. Pa ipak, susret sa jezikom poezije je kognitivno i emotivno iskustvo izuzetne snage i kompleksnosti, koje je u stanju da nam, s jedne strane, otkrije jedinstvenost egzistencije pojedinca, a s druge da nam ulije svest o korenima naše zajedničke ljudske prirode – kaže Davide Skalmani u predgovoru knjizi.

Na početku knjige nalazi se esej Valerija Magrelija o iskustvu poezije i o iskustvu prevođenja.

– Počeo bih sećanjem na raspravu o prevođenju koju je organizovao Univerzitet u Arecu u čast francuskog pesnika Iva Bonfoe. Istoga dana, u istim salama, odvijao se potpuno drugačiji skup, u organizaciji Pravnog fakulteta, posvećen porodičnom pravu. Na ulazu je stajao ogroman plakat na kome je pisalo Međusobno se razumeti u odnosima udvoje. Dok sam čekao da počne skup o prevođenju, prišao mi je jedan student i upitao me da li učestvujem na simpozijumu o porodičnom pravu. Prvo sam se iznenadio, onda sam odgovorio: „Da, na neki način.“ Zapravo, pomislio sam kako ova fraza savršeno objašnjava moju temu. Mogli bismo reći, naime, da se između prevodioca i prevođenog dešava nešto slično onome što se izučava u porodičnom pravu: „Međusobno se razumeti u odnosima udvoje“, baš to. Kada ovo kažem, međutim, trebalo bi shvatiti šta znači „međusobno se razumeti“, šta znači „odnos“ i šta znači „udvoje“. No, to bi nas odvelo predaleko. Bolje da objasnim povod za naslov koji sam odabrao: staroj opoziciji između teorije i prakse ja pretpostavljam opoziciju između refleksije i iskustva – kaže, izmneđu ostalog, Magreli u eseju u kome predstavlja svoju višestruku ulogu: pesnika, prevodioca, profesora prevođenja i urednika trojezične edicije poezije.

Pesme u knjizi Čuvari razlika objavljene su u prevodu Dejana Ilića, Bojane Bratić Ivić i Dragana Mraovića.

Knjiga Čuvari razlika: izbor iz savremene italijanske poezije objavljena je uz podršku Italijanskog instituta za kulturu iz Beograda.

Na beogradskoj premijeri knjige, u okviru ovogodišnjeg programa festivala Svetski dan(i) poezije, učestvovali su poznati italijanski pesnici Sara Ventroni i Đan Mario Vilalta čije su pesme zastupljene u knjizi Čuvari razlika.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here