Izložba The West Island Lidije Delić

Na izložbi “The West Island” su prikazani radovi koji su nastajali tokom i nakon autorkinog rezidencijalnog boravka na Islandu u septembru prošle godine. Dva video rada, koji čine okosnicu postavke, su snimana na istoj geografskoj lokaciji, tako da je na jednom prikazan pogled koji se pruža ka istoku, a na drugom ka zapadu. Oni su u galeriji postavljeni tako da zadržavaju svoju poziciju iz prirode, čime autorka prenosi predeo koji je lično doživela u izložbeni prostor.

 

U radu Lidije Delić, način postavljanja radova je od suštinske važnosti za njihovo konceptualno zaokruživanje. Kao i u ranijim postavkama, i na ovoj izložbi, radovi su dovršeni tek činom smeštanja u prostor i postizanjem specifičnih odnosa među njima. Súgandisey Island Lighthouse je okrenut tako da, kao i u prirodi, svojim svetlosnim i zvučnim signalima omogućava plovidbu broda na The West Island-u. Lidija galerijski prostor transformiše tako da stvara totalni ambijent, pa publika ovaj islandski predeo doživljava kroz hladnu plavu svetlost koja se prekida samo u određenim intervalima, pulsirajući zvuk i temperaturu prostorije.

Sama forma videa iziskuje pogled produženog trajanja. S jedne strane, svetlost koja se u jednakim intervalima smenjuje i ceo ambijent naizmenično obasjava različitim bojama, kao i prateći sveprisutni repetitivni zvuk signalnog uređaja sa svetionika, a sa druge brod koji usporeno uplovljava u luku, publiku dodatno uvlači i stvara omamljujuću, gotovo hipnotišuću atmosferu. Jednaki vremenski intervali u kojima se emituju zvuk i svetlost, kao i natpis koji se po istom obrascu smenjuje u drugoj prostoriji, stvaraju periodično kretanje koje se doživljava kao ritam izložbe. U ovom ritmu, naglasak je na intervalu, koji predstavlja vreme između dva zvuka tj. svetla, što govori da je akcenat upravo na razmaku tj. praznini. Cela postavka tako izgleda kao da nestaje i ponovo se pojavljuje svake tri sekunde.

Izložbu organizuje ProArtOrg, u saradnji sa Domom omladine Beograda.
Izložba je podržana od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Radno vreme Galerije: utorak-subota od 12:00 do 21:00; nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here