Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju. Šta to za nas znači?

Vlada Srbije uputila je u skupštinsku proceduru  nekoliko zakonskih predloga i izmena zakona, među kojima su i izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju. Nova zakonska rešenja, pored ostalog, trebalo bi da reše probleme koji su se pojavili u praksi prilikom upisa poslednje godine studija.

Zakona o visokom obrazovanju

Ključne promene koje Zakon predviđa:

U članu 123. stav 1. menja se i glasi:

„Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do stupanja na snagu ovog zakona mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine, odnosno do kraja školske 2018/2019. godine za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka.”.

Stavovi 3. i 4. menjaju se i glase:

„Studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine.

Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine.”.

U članu 124. stav 3. menja se i glasi:

„Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. i 2013/2014. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.”

Izuzetno od odredaba člana 88. Zakona, student može da se u narednoj godini finansira iz budžeta ako u školskoj 2014/2015, odnosno školskoj 2015/2016. godini ostvari najmanje 48 ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta u skladu sa zakonom.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here