Ko je novi TESLA? – konkurs za učešće u programu

„TETRAKTIS“ upućuje poziv osnovnim i srednjim školama i omladinskim i studentskim organizacijama na teritoriji Republike Srbije da se priključe projektu subvencionisanih treninga u oblasti metodike učenja namenjenih učenicima, nastavnicima i stručnom osoblju škole, kao i studentima osnovnih i master studija. NVO “TETRAKTIS” ima za cilj da u toku 2017. godine, u saradnji za konzorcijumom privatnih sponzora subvencioniše trinaest TESLA programa za učenike osnovnih i sredjih škola, kao i studente osnovnih i master studija na teritoriji Republike Srbije.

Program koji organizuje NVO „Tetraktis“ je autorski program Centra za intelektualne veštine i Škole Intelektualnih veština, nosi naziv “TESLA Program efikasnog učenja” i podeljen po uzrastima na:

 1. TESLA Babies od 3-8 godine
 2. TESLA TED (tehnike efikasnog učenja za decu) za učenike od trećeg do petog razreda
 3. TESLA Junior program za učenike starijih razreda osnovne škole
 4. TESLA Senior program namenjen učenicima srednjih škola, studentima i odraslima.

Tetrakis proaktivna mreža - Ko je novi TESLA

“TETRAKTIS proaktivna mreža” obezbedila je subvencije za 13 TESLA programa, što obuhvata 50 grupnih treninga, odnosno 1100 trening jedinica namenjenih različitim starosnim grupama i to:

 • Četiri programa TESLA Ted namenjen učenicima osnovnih škola od trećeg do petog razreda – 100 učenika
 • Dva programa TESLA Junior namenjen učenicima osnovnih škola od šestog do osmog razreda – 60 učenika
 • Tri programa TESLA Senior namenjenih učenicima srednjih škola – 90 učenika
 • Četiri programa TESLA Senior namenjenih studentima osnovnih i master studija – 144 studenta.

Programi se realizuju tokom aprila, maja i juna po unapred utvrđenim terminima.

Učitelji i nastavnici imaće mogućnost besplatnog pohađanja metodičkih treninga u unapređenju nastave u maju mesecu koji će biti održani u trening centru Škole intelektualnih veština. Ovaj trening je formulisan sa ciljem upoznavanja tehnika efikasnog učenja, kao i metodičkih modela i komunkacijskih sredstava za usmeravanje učenika ka efikasnijem i motivisanijem učenju. Učešće je obezbeđeno za dva nastavnika/učitelja po jednom programu koji se realizuje u određenoj školi.

PRAVO NA KONKURS

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • osnovne škole
 • srednje škole
 • fakulteti/studentske i omladinske organizacije, na teritoriji Republike Srbije.

ROK I NAČIN PRIJAVLJIVANJA ZA KONKURS

Rok za dostavljanje konkursne prijave je 27.03. u 23:59h.

Za apliciranje na konkursu potrebno je popuniti konkursnu prijavu (preuzmi ovde) i prijave učenika/studenata.

Napomena: pre slanja konkursne dokumentacije škola/organizacija aplikant ima obavezu da kontaktira nosioca projekta “Tetraktis” putem mejla [email protected] kako bi od organizatora preuzela potrebne formulare za prijavu svojih učenika i termine programa koji su na raspolaganju u skladu sa uzrastom učenika.

Nakon toga, popunjenu aplikaciju i prijave učenika odobrenih od strane roditelja, odnosno prijave studenata poslati poštom na adresu Kisela voda 20, 11000 Beograd ili skenirane elektronskim putem na mejl adresu [email protected].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here