Konkurs za izlaganje u galeriji kuće legata u 2020.godini

 

Kuća legata
raspisuje konkurs za održavanje samostalnih, grupnih i autorskih izložbi iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti u Galeriji Kuće legata, Knez Mihailova 46, Beograd, u 2020. godini.

Konkurs traje od 25. septembra do 15. oktobra 2019. godine, najkasnije do 23:59 CET.

Uslovi kokursa:
1. predlog izložbe – jasno obrazložen koncept, razlozi i značaj projekta (u elektronskoj formi);
2. deset fotografija radova u elektronskoj formi;
3. biografija u elektronskoj formi;
4. Katalog/katalozi poslednje i prethodno održanih izložbi (može skenirano).

Sav materijal se snima ili na CD ili DVD ( ukoliko se šalje poštom ili donosi lično) ili se šalje link gde je sav materijal u jednom ZIP folderu (Sendspace, Wetransfer). Propratni e-mail sa linkom na kome se nalazi sav potreban materijal se šalje na e-mail: [email protected]

Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti na sajtu Kuće legata: www.kucalegata.org/uslovikonkursazaizlaganje2020.htm

Dokumentacija se podnosi svakog radnog dana lično, od 10 do 15:30 časova, Kuća legata, Iličićeva 1, 11040, ili poštom, preporučeno.

Rezultati konkursa biće saopšteni do 23. oktobra 2019. godine na sajtu Kuće legata ( www.kucalegata.org ).

Nakon završetka konkursa učesnici koji su izabrani od strane Programskog saveta će biti obavešteni. Programski savet Kuće legata nije u obavezi da daje obrazloženja odluka. Konkursni materijal se ne vraća.

 

 

 

 

Uslovi izlaganja:

Svi autori čije izložbe Programski savet Kuće legata uvrsti u program u obavezi su da uplate novčanu nadoknadu za korišćenje izložbenog prostora u skladu sa ugovorom o međusobnim pravima i obavezama.

Programski savet Kuće legata

 

Dodatne informacije:

Sve fajlove slati u jednom zip ili rar folderu na Sendspace ili Wetransfer server. Folder u kome su svi fajlovi ne sme biti veći od 50 mb. Preporučeni formati su: jpg, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx. Link za download uključiti u e-mail.

Fajlovi se ne šalju u okviru mejla kao attachment.

Ukoliko se šalju video radovi, navesti link na kome se mogu videti (Youtube, Vimeo, Dailymotion). Ne zaboraviti da se isključi PRIVATE opcija pristupa linku.

Plan prostora se može videti na http://www.kucalegata.org/dokumenti/plan.pdf . Izlagački prostor obuhvata sobe 1, 2, 3, 4 i 5.

Adrese servera za slanje fajlova: https://wetransfer.com i https://www.sendspace.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here