Konkurs za omladinske organizacije i organizacije za mlade

  Datum Isteka: 01/02/2018

  Fondacija Ana i Vlade Divac otvorila je konkurs za institucionalnu podršku omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade koje se zalažu za učešće mladih u proces donošenja odluka u zemljama Zapadnog Balkana i Turske u okviru Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske.

  Cilj Mreže je da pokrene mlade da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu, podstakne ih da se uključe, ali i motiviše donosioce odluka da otvore prostor za učešće mladih ljudi.  U skladu sa tim, Mrežaće podržati15 omladinskih inicijativau okviru omladinskih politika u 5 obuhvaćenih zemalja – Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Turskoj i Albaniji, koje će postati članica mreže.

  Podrška će se satojati iz tri komponente: obuka, finansijska podrška i umrežavanje.

  Ukupan iznos sredstava koja će biti dodijeljena po Konkursu za omladinske inicijative je 188.790 EUR. Iznos finansijske podrške po pojedinačnom projektu kreće se između:

  • Minimalno: 10.000 €
  • Maksimalno: 14.000 €

  Vrste omladinskih inicijativa koje će bitipodržane u okviru ovog poziva su sledeće, ali lista nije organičena:

  1. Javno zagovaranje i monitoring u vezi sa uspostavljanjem i jačanjempolitičkog dijaloga o položaju mladih na lokalnom nivou
  2. Omladinske inicijative koje promovišu aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
  3. Omladinske inicijative koje imaju za ciljdaistaknu značaj aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
  4. Omladinske inicijative koje uvode pitanje participacije mladih u javni politički diskurs i promovišu pravo mladih na uključivanje u proces donošenja odluka na centralnom i lokalnom nivou
  5. Istraživanja o trenutnom položaju i potrebama mladih kako bi podstakli aktivno učešće mladih
  6. Analize potreba mladih koje zahtevaju međusektorski pristup
  7. Omladinske inicijative koje podstiču dijaloga između mladih, omladinskih organizacija, donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana.

   

  Konkurs je otvoren do 31. januara 2018. godinea sve informacije u vezi sa konkursom i aplikacioni obrasci nalaze se OVDE.

  Projekat „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“ realizuje pet omladinskih organizacija iz ovih zemalja, i to: Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), Prima (Crna Gora), Mladiinfo International (Makedonija), Partners Albania – Centar za upravljanje konfliktima (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska). Projekat podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos javnih vlasti prema mladima.

  PODELI
  Ana Momčilović
  Članica tima za društvene mreže. Studentkinja druge godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka.

  POSTAVI ODGOVOR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here