Konkurs za omladinske organizacije i organizacije za mlade

Fondacija Ana i Vlade Divac otvorila je konkurs za institucionalnu podršku omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade koje se zalažu za učešće mladih u proces donošenja odluka u zemljama Zapadnog Balkana i Turske u okviru Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske.

Cilj Mreže je da pokrene mlade da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu, podstakne ih da se uključe, ali i motiviše donosioce odluka da otvore prostor za učešće mladih ljudi.  U skladu sa tim, Mrežaće podržati15 omladinskih inicijativau okviru omladinskih politika u 5 obuhvaćenih zemalja – Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Turskoj i Albaniji, koje će postati članica mreže.

Podrška će se satojati iz tri komponente: obuka, finansijska podrška i umrežavanje.

Ukupan iznos sredstava koja će biti dodijeljena po Konkursu za omladinske inicijative je 188.790 EUR. Iznos finansijske podrške po pojedinačnom projektu kreće se između:

  • Minimalno: 10.000 €
  • Maksimalno: 14.000 €

Vrste omladinskih inicijativa koje će bitipodržane u okviru ovog poziva su sledeće, ali lista nije organičena:

  1. Javno zagovaranje i monitoring u vezi sa uspostavljanjem i jačanjempolitičkog dijaloga o položaju mladih na lokalnom nivou
  2. Omladinske inicijative koje promovišu aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
  3. Omladinske inicijative koje imaju za ciljdaistaknu značaj aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
  4. Omladinske inicijative koje uvode pitanje participacije mladih u javni politički diskurs i promovišu pravo mladih na uključivanje u proces donošenja odluka na centralnom i lokalnom nivou
  5. Istraživanja o trenutnom položaju i potrebama mladih kako bi podstakli aktivno učešće mladih
  6. Analize potreba mladih koje zahtevaju međusektorski pristup
  7. Omladinske inicijative koje podstiču dijaloga između mladih, omladinskih organizacija, donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana.

 

Konkurs je otvoren do 31. januara 2018. godinea sve informacije u vezi sa konkursom i aplikacioni obrasci nalaze se OVDE.

Projekat „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“ realizuje pet omladinskih organizacija iz ovih zemalja, i to: Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), Prima (Crna Gora), Mladiinfo International (Makedonija), Partners Albania – Centar za upravljanje konfliktima (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska). Projekat podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos javnih vlasti prema mladima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here