Konkurs za poziciju asistenta/kinje na projektima – BOŠ

Beogradska otvorena škola raspisuje konkurs za poziciju Asistent/kinja na projektima u okviru programske oblasti Unapređivanje zapošljivosti.

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.
Od 2003. godine BOŠ podstiče kontinuirani razvoj pojedinca, celoživotno učenje i ukupni ekonomski razvoj društva kroz doprinos uspostavljanju sistema karijernog vođenja i savetovanja i jačanju veza obrazovanja i tržište rada kroz oblast Unapređivanja zapošljivosti. U okviru Unapređivanja zapošljivosti aktivno se sprovode projekti iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja (praćenje javnih politika, pružanje usluga karijernog vođenja i savetovanja) kao i oblasti povezivanja obrazovanja i tržišta rada (kvalitetne radne prakse, povezivanje škola i privrede). Odabrani kandidat/kinja biće primljen/a na tri meseca plaćenog probnog rada uz mogućnost angažovanja na duži period.

OSNOVNA ZADUŽENJA:
 Učešće u realizaciji programskih i projektnih aktivnosti u okviru Programa za unapređivanje zapošljivosti;
 Učešće u organizovanju i realizaciji javnih događaja i obuka;
 Učešće u pripremi izveštaja o sprovođenju projekta;
 Praćenje javnih politika i praksi u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i mladih;
 Komunikacija sa partnerima i donatorima;
 Obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u okviru projekata i poslova BOŠ-a.
ZAHTEVI:
 Visoka stručna sprema;
 Minimum 2 godine iskustva u radu na projektima organizacija civilnog društva (poželjno u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i mladih);
 Poželjno je poznavanje oblasti obrazovanja, zapošljavanja, mladih, karijernog vođenja i
savetovanja;
 Odlične organizacione i komunikacijske veštine;
 Odlične veštine timskog rada;
 Proaktivnost i spremnost na učenje;
 Analitičnost i preciznost;
 Razvijene digitalne kompetencije (osnove MS Office paketa, pretraga interneta, društvene mreže, uređivanje veb sadržaja);
 Napredni nivo govornog i pisanog engleskog jezika.

Šta BOŠ nudi?
 Mogućnost daljeg angažovanja nakon plaćenog probnog perioda;
 Mogućnost sticanja novih znanja i veština u podsticajnom radnom okruženju u skladu sa
politikom razvoja zaposlenih;
 Saradnju sa mrežom partnerskih organizacija iz cele Srbije;
 Rad na društveno odgovornim poslovima;
 Priliku za realizaciju strateški važnih projekata u saradnji sa međunarodnim partnerima i
donatorima.
Proces selekcije
Molimo Vas da CV i motivaciono pismo sa naznakom za koju poziciju konkurišete pošaljete na adresu [email protected] najkasnije do srede 8. novembra 2017. godine.
Selekcija će se sastojati iz tri faze: pregleda biografija i motivacionih pisama, testiranja elektronskim putem i intervjua.
Svi prijavljeni kandidati biće obavešteni o ishodu konkursa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here