Konkurs za praktikante u advokatskim i izvršiteljskim kancelarijama

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) iz Beograda organizuje konkurs za praktikante u advokatskim i izvršiteljskim kancelarijama

praksa

Advokatska kancelarija „Nebojša Maraš“
Advokatska kancelarija „Jolović“
Advokatska kancelarija „Mraković i partneri“
Advokatska kancelarija „Obradović Vulović“
Advokatska kancelarija „Božilović- Petrović Gordana“
Advokatska kancelarija „Dragoslav S. Ljubičanović“
Advokatska kancelarija „Učajev“
Advokatska kancelarija „Kostić Mara“
Izvršiteljska kancelarija „Marko Vukićević“
Advokatska kancelarija „Cvjetićanin Nenad“
Advokatska kancelarija „Cukavac Dragoš“
Izvršiteljska kancelarija „Protić Nemanja
Advokatska kancelarija „Dumnić Nikola“
Advokatska kancelarija „Krstić-Ivanić“
Advokatska kancelarija „Saša Nikolić“
Advokatska kancelarija „Stojković-Prekajski“
Advokatska kancelarija „Olenik Aleksandar“
Advokatska kancelarija „MMJD legal“
Advokatska kancelarija „Milovanović Saša“
Izvršiteljska kancelarija „Svetlana Manić“
Advokatska kancelarija „Petrović Aleksandar“
Advokatska kancelarija „Obradović S. Aleksandar“
Advokatska kancelarija „Aleksandar Jovčić“
Advokatska kancelarija „Dušan Milašinović“
Advokatska kancelarija „Saša Parežanin“
Advokatska kancelarija „“Marko Birovljev“
Advokatska kancelarija „Nikola Malić“
Advokatska kancelarija „Žikić Zoran“

 

 

Broj praktikanata: 45

Advokatska kancelarija „Nebojša Maraš“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Jolović“ 4 praktikanta
Advokatska kancelarija „Mraković i partneri“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Obradović Vulović“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Božilović- Petrović Gordana“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Dragoslav S. Ljubičanović“ 2 praktikanta
Advokatska kancelarija „Učajev“ 3 praktikanta
Advokatska kancelarija „Kostić Mara“ 2 praktikanta
Izvršiteljska kancelarija „Marko Vukićević“ 4 praktikanta
Advokatska kancelarija „Cvjetićanin Nenad“ 2 praktikanta
Advokatska kancelarija „Cukavac Dragoš“ 1 praktikant
Izvršiteljska kancelarija „Protić Nemanja“ 6 praktikanta
Advokatska kancelarija „Dumnić Nikola“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Krstić-Ivanić“ 2 praktikanta
Advokatska kancelarija „Saša Nikolić“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Stojković-Prekajski“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Olenik Aleksandar“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „MMJD legal“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Milovanović Saša“ 1 praktikant
Izvršiteljska kancelarija „Svetlana Manić“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Petrović Aleksandar“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Obradović S. Aleksandar“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Aleksandar Jovčić“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Dušan Milašinović“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Saša Parežanin“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „“Marko Birovljev“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Nikola Malić“ 1 praktikant
Advokatska kancelarija „Žikić Zoran“ 1 praktikant

Praksa nije plaćena.

 

Trajanje:

2 nedelje
Advokatska kancelarija „ Dragoslav S. Ljubičanović“
Advokatska kancelarija „Nebojša Maraš“
Advokatska kancelarija „Učajev“
Advokatska kancelarija „Žikić Zoran“
Advokatska kancelarija „Aleksandar Jovčić“
Advokatska kancelarija „Kostić Mara“
Advokatska kancelarija “Jolović“
Advokatska kancelarija „Dušan Milašinović“
Advokatska kancelarija „Saša Parežanin“
Advokatska kancelarija „“Marko Birovljev“
Advokatska kancelarija „Krstić-Ivanić“
Izvršiteljska kancelarija „Marko Vukićević“
Izvršiteljska kancelarija „Svetlana Manić“
Advokatska kancelarija „Cvjetićanin Nenad“
Advokatska kancelarija „Cukavac Dragoš“
Izvršiteljska kancelarija „Protić Nemanja“
Advokatska kancelarija „Petrović Aleksandar“
Advokatska kancelarija „Božilović- Petrović Gordana“
Advokatska kancelarija „MMJD legal“
Advokatska kancelarija „Obradović Vulović“
Advokatska kancelarija „Olenik Aleksandar“
Advokatska kancelarija „Obradović S. Aleksandar“

3 nedelje
Advokatska kancelarija „Saša Nikolić“
Advokatska kancelarija „Nikola Malić“

MESEC DANA
Advokatska kancelarija „Mraković i partneri“
Advokatska kancelarija „Dumnić Nikola“
Advokatska kancelarija „Milovanović Saša“

2 meseca
Advokatska kancelarija „Stojković-Prekajski“

Praksa u advokatskim i izvršiteljskim kancelarijama će se započeti neposredno nakon odabira kandidata/kinja.

Radno vreme: u skladu sa dogovorom.

Mesto obavljanja prakse: Beograd

Opis poslova: Praksa će se obavljati u saradnji sa mentorom i drugim zaposlenim licima u kancelariji. Obuhvata upoznavanje sa načinom rada kancelarije,
evidencijom predmeta i pisanjem podnesaka, odlaske na suđenja,kao i obavljanje
ostalih poslova iz oblasti prava kojima se kancelarija bavi.

Uslovi za učešće na konkursu:
• status studenta (Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu)
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računaru
• ozbiljnost i motivisanost u radu

 

Kriterijumi izbora: Izbor kandidata/kinja vršiće se na osnovu podataka iz aplikacionog formulara i intervjua koji će biti obavljen sa kandidatima koji su ušli u uži izbor. Posebno će se uzeti u obzir posvećenost i motivisanost kandidata.

 

Način prijavljivanja:
Popunjen APLIKACIONI-FORMULAR sa slikom, i naznakom „PRAKSA“,
poslati na [email protected] do četvrtka, 9. novembra 2017. godine u 20.00h.

Informacije:
Miša Sekulić
[email protected]
(00) 381 63 85 59 444

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here