Konkurs za prijem projekata – Fondacija Novak Đoković

Kroz snažna partnerstva sa građanima, udruženjima i organizacijma osnovanim od strane šire zajednice u Srbiji, planiramo da stvorimo ambijent u kojem bi deca iz ugroženih zajednica imala mogućnost da se priključe kreativnoj igri kroz koju će razvijati vrednosti i veštine koje će im omogućiti dobar početak u životu i pomoći im da dosegnu svoj pun potencijal sa nadom da će u budućnosti i oni jednog dana doprineti pozitivnim promenama u društvu.

Fondacija Novak

Na osnovu naše misije i principa tražimo nacionalne i lokalne organizacije koje dele slične vrednosti. Kada organizacije osmisle ideje i predlože ih u formi projekta sa određenim budžetom, biće pregledane od strane Fonda za odobrenje sredstava, koji može da zatraži dodatne informacije/izmene. Uložićemo napore da stvorimo dugoročne partnerske odnose sa tim organizacijama, ali će se sredstva raspoređivati na godišnjem nivou.

Podržavamo

 • Projekte koji se realizuju na teritoriji Srbije
 • Projekte koje su održivi i nakon završetka podrške Fondacije
 • Inftastrukturne i edukativne projekte u obrazovanju
 • Projekte usmerene na poboljšanje kvaliteta i dostupnosti ranog obrazovanja
 • Projekte usmerene na pobošanje uslova osnovnog obrazovanja obrazovanja
 • Projekte usmerene na dostupnost sportskih sadržaja
 • Projekte usmerene na inkluziju
 • Projekte koji su podržani od strane lokalnih institucija
 • Dugoročna partnerstva sa lokalnim nevladinim organizacijama

Ne podržavamo

 • Individualna pomoć u oblasti medicine i socijalnih problema
 • Individualno stipendiranje u oblasti sporta, umetnosti i obrazovanja
 • Organizacije koji su na bilo koji način politički angažovane ili u vezi sa političkim strankama
 • Crkve, manastire i religiozne organizacije
 • Događaje i inicijative za urgentnu pomoćpojedincima i lokacijama za rešavanje posledica izazvanih prirodnim katastrofama
 • Privatna preduzeća i poslovne ideje
 • Finansiranje različitih publikacija
 • Neodržive projekte i projekte sa nedefinisanom strategijom i ciljevima
 

Organizacije mogu da se dostave predloge projekata za finansiranje od 23. novemvbra do 23. decembra 2015. Fondacija neće prihvatiti predloge projekata pre ili posle ovog datuma.

Za učešće na konkursu za nove projekte potrebno je da popunite Formular za prijavu koji možete preuzeti na ovoj stranici. Formular će biti dostupan samo u periodu otvorenog konkursa.

Molimo Vas da kompletno popunjen formular pošaljete na [email protected]. Samo će kompletni predlozi projekata biti pregledani.

Projekti i udruženja koji će biti finansirani od strane Fondacije biće obavešteni početkom februara naredne godine. Projekti i udruženja čiji predlozi ne budu prihvaćeni, takođe će biti obavešteni.

Formular za preuzimanje

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here