Konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata – Vikimedija Srbija

Vikimedija Srbije raspisuje konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata u domenu obrazovanja, saradnje sa institucijama kulture i volontiranja mladih. Konkurs traje od 6. jula do 6. avgusta 2017. Predloge mogu podneti svi zainteresovani pojedinci, predstavnici udruženja i dobrovoljci čiji se ciljevi poklapaju sa ciljevima Vikimedije Srbije.

vikimedija

Vikimedija Srbije je neprofitna, nevladina organizacija koja radi na oslobađanju i digitalizaciji kulturno-istorijskih sadržaja, sakupljanju fotografija i drugog multimedijalnog sadržaja i promovisanju ideje o sakupljanju i deljenju slobodnog znanja. Svrha ovog poziva jeste podsticanje mladih ali i iskusnih entuzijasta da implementiraju Vikimedijine projekte u cilju promovisanja slobodnog znanja.

TEME KONKURSA
Obrazovanje – u okviru ove teme radi se na ostvarivanju saradnje sa školama i fakultetima u pogledu implementacije obrazovnih projekata Vikimedije Srbije u pomenutim institucijama. Pod ovim se podrazumevaju:
organizovanje predavanja i radionica o uređivanju Vikipedije u okviru određenih predmeta u srednjim, višim školama i fakultetima
osmišljavanje novih modela saradnje sa obrazovnim institucijama formalnog ili neformalnog obrazovanja
Saradnja sa institucijama kulture i institucijama od javnog značaja (GLAM institucijama) – u okviru ove teme potrebno je ostvariti dvosmernu saradnju sa pomenutim institucijama. Neki od modela saradnje mogu biti:
digitalizacija i oslobađanje sadržaja kulturnog i istorijskog nasleđa iz institucija kulture (GLAM – galerije, biblioteke, arhivi, muzeji…)
organizacija uređivačkih maratona u GLAM institucijama – događaja na kojima volonteri uređuju Vikipediju na određenu temu tokom jednom dana
organizovanje i/ili realizovanje programa stažiranja u GLAM institucijama koji podrazumeva angažovanje urednika Vikipedije u nekoj od institucija kulture prilikom čega se radi na digitalizaciji i oslobađanju sadržaja koje institucija poseduje, kao i na obuci zaposlenih u ustanovi kulture za rad na Viki projektima.
ostvarivanje novih modela saradnje sa institucijama kulture
Podsticanje volontiranja mladih je tema koja je stalno aktuelna u Vikimediji Srbije imajući u vidu da je udruženje pre svega volonterske orijentacije. U okviru ovoga spada:
pokretanje projekta sa ciljem pružanja podrške zajednici volontera okupljenih oko Vikipedije na srpskom jeziku i Vikimedije Srbije
edukacija i obuka volontera za uređivanje Vikipedije i drugih Viki projekata i predstavljanje mogućnosti povećanja slobodnog sadržaja na internetu
aktivno širenje mreže volontera zainteresovanih za rad na Viki projektima
aktiviranje grupa mladih u cilju pokretanja zajedničkih viki-projekata u više gradova Srbije
Ko može da aplicira?
Predloge mogu podneti svi zainteresovani pojedinci, predstavnici udruženja i dobrovoljci čiji se ciljevi poklapaju sa ciljevima Vikimedije Srbije, o kojima možete više pročitati u Strategiji Vikimedije Srbije. Ako do sada niste pisali predloge, predstavnici Vikimedije Srbije vam mogu u tome pomoći. Važno je da imate jasnu ideju i zamisao kako biste mogli da je realizujete.
Kako da pošaljem predlog?
Prijavni formular možete preuzeti ovde. Potrebno je da preuzmete formular i pošaljete ga na [email protected]. Podnosioci projekata mogu da podnesu više od jednog predloga. Imajte u vidu da podržavamo projekte u iznosima od 100 do 5000 evra. Prednost će imati inovativni projekti sa originalnim i svežim idejama, kao i dobro obrazloženim budžetom.
Trajanje projekta
Svi projekti koji budu odobreni ulaze u godišnji plan Vikimedije Srbije. Period realizacije je kalendarska 2018. godina. Projekti ne moraju nužno da traju godinu dana ali se moraju realizovati u vremenskom periodu od januara do decembra 2018. godine.
Do kada mogu da pošaljem predlog projekta?
Sve predloge treba dostaviti do 6. avgusta na [email protected] ili ih možete dostaviti lično u kancelariju Vikimedije Srbije (Dečanska 4/3, Beograd). Za sve dodatne informacije obratite nam se putem elektronske pošte ili na brojeve telefona: 011/33-48-468, 060/74-54-773 (Ivana Madžarević, menadžer projekata i zajednice)
Vremenski okvir realizacije:
6. avgust – Rok za slanje projektnih predloga i početak selekcije;
18. avgust – Prvi krug selekcije;
1. septembar – Konačna odluka o uključivanju projekata u godišnji plan Vikimedije Srbije;
januar 2018 – Potpisivanje ugovora i uplata sredstava;
od februara 2018. – Početak realizacije projekata;
31.12.2018. – Krajnji rok za završetak projekata;
januar 2019. – Pisanje završnih izveštaja.
Očekujemo vaše predloge i nadamo se uspešnoj saradnji!

Više informacija na ovom LINKu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here