Konkurs za realizaciju omladinskih ideja u zajednici

Udruženje „HMM…“ iz Novog Sada, u okviru program „Lokomotiva – lokalna omladinska incijativa“, otvorilo je drugi krug Konkursa za realizaciju omladinskih ideja u zajednici.

Program je namenjen neformalnim grupama mladih uzrasta od 18 do 30 godina, sa teritorije grada Novog Sada (Novi Sad, Petrovaradin, Sremska Kamenica, Futog, Veternik, Kać, Rumenka, Kovilj, Kisač, Bukovac, Budisava, Begeč, Čenej, Stepanovićevo, Ledinci i Stari Ledinci).

„Lokomotiva“ ima za cilj osposobljavanje mladih da se aktivnije uključe u društveni život kroz obezbeđivanje podrške mladima da razviju i realizuje svoje ideje i inicijative koje su usmerene na pozitivne promene u zajednici i/ili životu mladih.

Neformalne grupe mogu da predlože ideje iz oblasti obrazovanja (radionice, obuke, seminari, javne rasprave, tribine…), zdravlja (edukacije, razne dnevne akcije na temu zdravlja posebno o pitanjima pravilne ishrane, fizičke aktivnosti, zaštite mentalnog zdravlja…), kulture i slobodnog vremena (izložbe, tribine, večeri društvenih igara, kreativne radionice, koncerti, sadržaji za kvalitetno provođenje slobodnog vremena…), informisanja (aktivnosti kojima želite da informišete mlade o vama važnim stvarima, kvalitetni i zabavni sadržaji za mlade…), ekologije (akcije ćišćenja, podizanja ekološke svesti…), bezbednosti (bezbednost na internetu, u školama, porodici, na fakultetima i sportskim objektima…) ili drugih oblasti za koje smatraju da mogu biti značajne.

Neformalnim grupama čije ideje budu odabrane „Lokomotiva“ će pružiti podršku u vidu obuke na kojoj će dobiti znanja potrebna za planiranje i uspešno sprovođenje akcije i obezbediti materijal neophodan da bi se ideja realizovala. Mladima će biti obezbeđena i kontinuirana mentorska podrška  volontera i volonterki Mentorskog kluba „Lokomotive“.

Tekst  konkursa i prijavni formular mogu se pronaći na sajtu www.hmmns.org kao i na Facebook stranici Lokomotiva mladih Novog Sada. Popunjene prijave potrebno je poslati na mejl [email protected]

Drugi krug konkursa je otvoren od 14. oktobra.

ProgramLOKOMOTIVA 2018“ realizujeudruženje HMM…“usaradnjisaudruženjima BalkanIDEANoviSadi CentarzaedukativnokreativnirazvojomladineCEKRO.
ProjekatsesprovodiuzpodrškuGradskeupravezasportiomladinuKancelarijezamlade, uokvirurealizacijeLokalnogakcionogplanapolitikezamladeGradaNovogSadaza 2018. godinuiprogramaOPENS 2019, kojisesufinansirasredstvimaGradaNovogSada, PokrajinskogsekretarijatazasportiomladinuAPVojvodineiMinistarstvakultureiinformisanja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here