Konkurs za učesnike/ce šestih Dana javnih politika – GAJP

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka uz podršku Fondacije Konrad Adenauer i PERFORM-a, objavljuju konkurs za učesnike/ce šestih Dana javnih politika koji će biti održani na
Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, od 19. do 20. oktobra 2018. godine.

Teme šestih Dana javnih politika biće: demografska politika Republike Srbije, dualno
obrazovanje, politika prema nacionalnim manjinama, unapređenje položaja doktoranada i mladih istraživača, uticaj ideologije na javnu potrošnju, dijalog mladih iz političkih partija i zaštita autorskih prava. O ovim temama će govoriti kreatori i donosioci odluka i politika, predstavnici akademske javnosti, privatnog sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Pravo da se prijave na konkurs imaju diplomci i studenti/studentkinje svih akreditovanih
fakulteta u Republici Srbiji, predstavnici organizacija civilnog društva, donosioci odluka i
aktivisti/kinje političkih partija.

Za prijavu na konkurs potrebno je da popunite formular i uploudujete Vaš CV
putem linka: PRIJAVA NA KONKURS
Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.
Rok za prijave je petak 12. oktobar, u 23:59 časova. Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i
Danima javnih politika kontaktirajte nas na:
[email protected]
[email protected]
www.gajp.org.rs
ili preko društvenih mreža:
Facebook/nvoGAJP
Twitter: @nvoGAJP
Instagram: @nvo.gajp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here