Grad Šid

Projekat “Kultura na dar 2” doneo nam je  26 novih autorskih filmova u kategorijama: mesta, ljudi i događaji. Deveti film koji  vam predstavljamo u kategoriji  „mesta“  je film o Šidu.

Šid je gradsko naselje u opštini Šid u Sremskom okrugu, smešten na padinama fruške gore. Prema popisu iz 2011. bilo je 14.893 stanovnika.

Nadmorska visina je 104 m. To je sedište najzapadnije opštine Srema, a nalazi se između reka Dunavi obronaka Fruške gore na severu i reke Save na jugu. Oblast na kojoj je izgrađen Šid je voćarsko vinogradarski kraj, sa velikim vinskim podrumom.

U sklopu poljoprivrede razvijena je i prehrambena industrija posebno prerada žita, savremena industrijska klanica (koja je zatvorena kao i većina velikih preduzeća posle demokratskih promena 2000. godine) i fabrika za proizvodnju jestivog ulja, kao i tekstilna industrija i trikotaža (takođe zatvorena posle demokratskih promena 2000. godine).

 U gradu se nalazi spomen kuća i galerija poznatog slikara Save Šumanovića.

Istorija

Nije poznato kada je Šid formiran kao naselje, postoje samo pretpostavke. Početkom 18. veka Šid je bio jedno od najvećih naselja između Vinkovaca, Vukovara i Sremske Mitrovice. Za procene o veličini i značaju Šida postoje pismeni podaci. Najraniji pomen iz toga vremena je podatak da je u Šidu umro Luka Natalis 1702. godine, vikar apostolskog poslanstva.

Racija u Šidu

Za vreme Drugog svetskog rata, Šid je bio u sastavu NDH. Najveći od svih zločina u tom razdoblju dogodio se 28. 08. 1942. godine, na Veliku Gospojinu. Veća grupa ustaša, na čelu s Viktorom Tomićem, došla je iz Zagreba i tokom noći je započela racija

Uhapšeno je 142 Šiđana (125 muškaraca, 13 žena i 4 deteta). Svi oni su stravično mučeni, i na kraju, njih 121 je vozom prebačeno u Sremsku Mitrovicu gde su streljani. Među njima je bio i čuveni srpski slikar Sava Šumanović. Racija u Šidu se odvijala u sklopu veće racije koja je izvedena na teritoriju celog Srema, a u kojoj je ubijeno preko 6000 Ijudi, većinom Srba, ali  bilo je i Jevreja i Roma.

Grb Šida

Izgled grba proistekao je iz izgleda pečata, tj. žiga i nastao je 1854. godine. Prvobitan izgled grba je sličan današnjem i prvi put je objavljen u publikaciji 1930.godine u knjizi – albumu „Grbovi Jugoslavije“ u izdanju Kava Hag iz Zagreba. Sastoji se iz plavog polja na kome se nalazi: Nož i srp, a između i okolo se nalazi klasje pšenice.

Pogledajte kratak film o Šidu autora Save Markanova.

2 COMMENTS

  1. Stvarno se izvinjavam. Radio sam screenshot snimka, a nigde nisam imao podatak čije su fotografije, jer nigde nije naveden autor. Prepravljeno je. I hvala na strpljenju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here