Otvoren konkurs za razmene unutar CEEPUS mreža

Fondacija Tempus obaveštava da je otvoren konkurs za prijavljivanje unutar CEEPUS mrežna – mobilnosti studenata i nastavnog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova za boravke tokom zimskog semestra akademske 2017/18. godine. Prijavljivanje traje do 15. juna, a razmene se sprovode na partnerskim visokoškolskim ustanovama koje su deo CEEPUS mreže u kojoj učestvuje i ustanova studenta/člana nastavnog osoblja koji se prijavljuje na stipendiju.

EPUS mrežaSrednjeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS) omogućava mobilnost studenata i nastavnog osoblja u državama srednje i jugoistočne Evrope, među koje se ubrajaju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, CrnaGora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija.

Studenti se mogu prijaviti u okviru jedne od tri kategorije:

  • kao studenti (za boravke u trajanju od 3 meseca i duže, u cilju ostvarivanja kreditne mobilnosti),
  • za kratkoročne studijske boravke (npr. istraživanja za završni rad/master ili doktorsku tezu), kao i za
  • kraću ekskurziju (npr. letnje škole u trajanju do 6 dana).

U motivacionom delu neophodno je objasniti akademsku svrhu boravka na određenoj instituciji, u skladu s kategorijom mobilnosti u okviru koje se kandidat prijavio.

S druge strane, nastavno osoblje se uvek prijavljuje u okviru kategorije predavač (Teacher), bez obzira da li se radi o kraćim predavačkim aktivnostima na letnjim školama ili o npr. jednomesečnom boravku na partnerskoj instituciji. Formalni preduslov za prijavljivanje u okviru kategorije Teacher jeste i realizacija najmanje 6 predavačkih sati po radnoj nedelji boravka, a nastavni plan i broj časova na partnerskoj instituciji bliže se pojašnjava u motivacionom delu prijave kandidata.

Sve prijave za razmenu se podnose elektronskim putem na CEEPUS sajtu. Imajući u vidu da svaka država-članica stipendira dolazne kandidate, kao i da iznosi i obuhvat stipendije variraju od zemlje do zemlje, aplikantima se savetuje da se na stranicama pojedinačnih zemalja na CEEPUS portalu informišu pre podnošenja prijave.

Aplikanti samostalno istražuju svoje mogućnosti za mobilnost na partnerskim institucijama pretraživanjem CEEPUS mreža. Spisak mreža u kojima visokoškolske ustanove iz Republike Srbije učestvuju se može videti i pretražiti na stranici Networks izborom akademske godine 2017/18. Mreže se pretražuju prema visokoškolskoj instituciji i akademskoj godini, a na osnovu naziva mreže može se zaključiti kojom oblašću istraživanja se mreža bavi. Za više pojedinosti o CEEPUS programu, uključujući uslove i dodatne informacije o prijavi, možete pogledati našu brošuru (strane 19-22 posvećene su CEEPUS programu), CEEPUS odeljak na našem sajtu ili konsultovati glavni portal programa www.ceepus.info,  naročito odeljak često postavljanih pitanja (FAQ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here