Pesnik iz Srbije osvojio drugo mesto na internacionalnom konkursu u Italiji

Pesnik Marko Stanojević je osvojio drugo mesto u kategoriji poezije na slobodnu temu na internacionalnom konkursu u Italiji, koji predstavlja nastavak manifestacije „Glas pesnika za mir“ održane u Lećeu, u decembru 2016. godine. Tom prilikom,  Marko je osvojio prvo mesto u kategoriji za najbolju video poeziju, a nakon toga i drugo mesto sa pesmom „Razgovor“, čiju nagradu posvećuje svom narodu, zemlji i jeziku na kome stvara. 

Marko Stanojević

Razgovor

Da li si ikada sedeo pod oblakom melanholije
i držao suzu na dlanu, osetio kako patnja ljubi
gorkim usnama kore narandže,
gledao kako se telo lomi kao istrulela grana
i pada na tlo, gubeći svoj smisao?

Da li si čuo tišinu dok plače
misao kako se provlači kroz krv
u htenju da postane reč,
video sebe kao senku nepostojanog
i uplašio se?

Da li si stezao omču straha,
gušio slobodu golim mislima
da si nedostojan njene lepršavosti,
pretvarao se u pesak i molio vetar
da dune što jače,
ne bi li te odneo još dalje od sebe?

Da li si sreći zaključao vrata
i predao ključ tuzi, uspevši
da je nasmeješ,
gledao kako ljubav umire?

Znaš?
Život je svakodnevni susret sa smrću
ali ako na svaki sastanak poneseš ljubav
smrt će početi da se boji
BIOGRAFIJA

Marko Stanojević, rođen 02.03.1992. u Negotinu. Prvu zbirku poezije „Na vetru ljubavi i tuge“ objavio je u septembru 2016. godine, čiji je recezent akademik Matija Bećković. Ostvario je saradnju sa glumcima koji su govorili njegovu poeziju (Zastupljen je u raznim zbornicima, elektronskim i štampanim, objaviljivan u Književnim novinama UKS/a, na italijanskom blogu za poeziju i umetnost Verbumlandiart. Nagrađivan je u zemlji i inostranstvu. Zastupljen je u internacionalnoj antologiji „Graditelji mira uzdignite se“ sa pesmom PISMO ČOVEKU, sa kojom je osvojio prvo mesto u kategoriji za najbolju video u poeziju (Leće 2016.), nagradu mu je uručio profesor Hafes Hajdar-italijanski kandidat Nobelove nagrade za mir. O knjizi „Na vetru ljubavi i tuge“ pisali su: Milijan despotović-književnik i član Matice srpske, Slavica Pejović-književnik, Vladanka Cvetković-književnik, Prof. mr Nataša Knežević, Prof. mr Snežana Stanojlović Aleksić. Živi u Beogradu. Trenutno na specijalističkim strukovnim studijama na Medicinkom fakultetu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here