Komunikolog – govornik se postaje, pesnik se rađa!

,,Priroda nam je dala po dva oka i po dva uva, a samo jedan jezik, da bismo mogli više da slušamo, a manje da govorimo, jer se nikada ne može reći toliko mudrosti, koliko se može prećutati gluposti.“

Eh, još kada bi se ljudi pridržavali ove Konfučijeve filozofije.

Komunikolog

Kada nekog pitate ko je komunikolog, reći će – onaj koji komunicira. A kada ga pitate sa kim komunicira, reći će – sa ljudima. Međutim, kada se pomene profesija komunikolog, svako sledeće pitanje glasi: ,,A šta ti možeš da radiš?“

Komunikolog posao
Izvor: pixabay.com

Šta je komunikologija?

Komunikologija spada u relativno mlade nauke, s obzirom na to da je tek u dvadesetom veku nauka o opštenju i odnosima među ljudima nazvana pravim imenom.

Prvobitno je povezana sa drugim društvenim naukama poput psihologije, sociologije, filozofije, lingvistike, retorike, politikologije, a izučava se i pod nazivima studije komunikacije i medijske studije.

Pored toga, komunikološke teme su bliske sa studijama kulture.

Kao takva, komunikologija predstavlja veoma širok pojam. Baviti se komunikologijom je jedan od najmodernijih poslova danas, kako zbog širokog dijapazona posla i interakcije sa drugim ljudima, tako i zbog atraktivnosti samog zanimanja.

Komunikolog posao

Komunikolog je osoba koja komunicira sa različitim tipovima javnosti i upravlja komunikacijama. Polje društvene komunikacije se sve više razivija, pa je i potreba za ovim profilom ljudi sve veća. Kao što sam već napomenula, dijapazon zanimanja kojima se može baviti jedan komunikolog je šarolik.

Komunikolozi mogu biti: menadžeri za odnose sa javnošću (PR menadžeri) u kompanijama i javnom sektoru, portparoli, stručnjaci za odnose sa medijima, stručnjaci za oglašavanje, stručnjaci za prodaju oglasnog prostora, marketing menadžeri, marketing analitičari, brend menadžeri, promoteri, account menadžeri, profesionalni treneri iz oblasti komunikacija, ljudskim resursima (HR menadžeri).

Komunikolog zanimanje

Zanimanje komunikologa je jedno od najprivlačnijih zanimanja, jer podrazumeva primenu različitih alata u kreiranju komunikacije. Uz to, ovo zanimanje je veoma dinamično, visok stepen kreativnosti se podrazumeva, kao i spremnost na nagle promene i nove ideje.

Komunikolog radi sa različitim vidovima javnosti – medijima, novinarima, vladinim institucijama, organizacijama, lokalnom zajednicom, klijentima i firmama koje pružaju konsultantske usluge. Njegov posao se ogleda u ostvarivanju interakcije sa svima onima do kojih informacija može da dopre.

Kako postati komunikolog?

Da bi se neko bavio komunikologijom nije dovoljna samo ljubav prema ljudima, komunikaciji i formalno obrazovanje. Za ovaj poziv jako je bitno integrisati znanja iz različitih naučnih disciplina – psihologije, logike, sociologije, informatike, filozofije, poznavanja medija, žurnalistike i drugih.

Pored toga savladati veštinu pisanja, veštinu govora i aktivnog slušanja, veštinu verbalne i neverbalne komunikacije, kritičko mišljenje i sposobnost kreativnog izražavanja. Za komunikaciju je potreban talenat, znanje i proučavanje, jer ,,niko nas ne mora naučiti da komuniciramo, ali možemo naučiti kako da komuniciramo“.

Moj dobronameran savet za sve one koje ova vrsta poslova privlači – budite u toku, budite radoznali, trudite se da budete upućeni u sve. Pratite promene u društvenim tokovima i čitajte, čitajte i čitajte sve što vam padne pod ruku. Budite pozitivni, otvoreni, ljubazni, srdačni.

Budite najbolji što možete.

Svaki put kada klonem, setim se Ciceronove rečenice: ,,Pesnik se rađa, govornik se postaje!“ To je jedna važna stvar o komunikaciji koju sam naučila kada sam krenula na fakultet.

A da, da li treba da napomenem da su stresne i krizne situacije sastavni deo svakog radnog dana jednog uspešnog komunikologa?!

To se podrazumeva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here