Poziv: Poslovni treninzi finansirani od Ministarstva omladine i sporta

Nezaposlenost i neaktivnost kao jedan od najvećih problema sa kojima se mladi suočavaju prepoznat je od strane Republike Srbije i doneta su brojna strateška dokumenta i predložene različite mere i aktivnosti radi rešavanja istih. Međutim, rezultati u praksi su neprimetni, od 2008. do 2014. neaktivnost mladih povećana je za 5.8% (sa 66,2% na 72%), a sa njom je usko povezana i stopa nezaposlenosti kod mladih.

Kompanija SciEd Technologies doo zajedno sa udruženjem Centar za poslovne treninge (osnovano od strane navedene kompanije), nudi mladima potpuno novi koncept treninga koji polazi od kompetencija koje su potrebne kompanijama i na osnovu potreba tržišta organizuje intenzivne trening kampove kako bi student i sveže diplomirani mladi koji se još nisu zaposlili stekli praktična znanja i veštine. Na osnovu podataka Istraživanja o položaju i potrebama mladih u Srbiji samo 29 % mladih smatra da postoji dovoljno oblika neformalnog obrazovanja za mlade, a preko 60 % mladih smatra da je bitno dodatno usavršavanje kroz obuke koje nisu uključene u školski sistem (http://www.ninamedia.rs).

Centar za poslovne treninge je visoko specijalizovano udruženje čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti za karijerno usavršavanje srednjoškolaca, studenata i mladih kako bi na što lakši način pronašli svoje mesto na tržištu rada.

 

Šta Vam nudimo:

 • Treninzi veština Unapređenje hard i soft veština koje su neophodne inovativnim kompanijama i uvežbavanje primene istih radi boljeg razumevanja potreba klijenata i donošenja prave odluke na osnovu priloženih podataka.
 • Realno iskustvo Rešavanje poslovnih izazova u okviru malih timova uporedo sa rukovodiocima vrhunskih kompanija.
 • Mentorstvo profesionalaca Dobijanje povratnih informacija i smernica na dnevnom nivou od strane rukovodioca kompanija, menadžera za zapošljavanje, trenera i profesora.
 • Kontakti sa poslodavcima Ostvarivanje dragocenih kontakata sa rukovodiocima kompanija i njihovim zaposlenima, a što će kasnije rezultirati iskustvom u daljem razvijanju poslovnih kontakata.

Poslovni trening

Prijavi se na sajtu poslovnitrening.rs

Konkurs je otvoren od 24. februara do 20. marta 2017. godine

 

Šta Vam je potrebno za program?

 • želja za uspehom
 • radna biografija studenta
 • motivaciono pismo
 • uverenje o dosadašnjem uspehu na studijama (po sopstvenom izboru)

Troškovi programa za mlade nezaposlene?

Program treninga studenata je besplatan (finansirano od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru projekta “Podrška povećanju zapošljivosti mladih”).

Program

 Trajanje 3 nedelje, svakodnevno u periodu od 9.30-16.30h

 16 polaznika

Prva nedelja programa – STICANjE VEŠTINA:

 • Veštine komunikacije i asertivna komunikacija,
 • Veštine prezentacije,
 • Veštine davanja i primanja povratne informacije (feedback),
 • Poslovna etika,
 • Poslovno ponašanje i bonton,
 • Poslovna korespondencija i komunikacija,
 • Veštine pregovaranja,
 • Osnove računovodstva i finansija i dr.

Druga nedelja programa – IZAZOV POSLODAVCA:

 • Primena veština i znanja stečenih u prvoj nedelji programa uz uključivanje predstavnika kompanija koji će prikazati probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnpm radu.

Treća nedelja programa – NAĐI SVOJ PUT:

 • Razvoj ličnog plana, life coaching, priprema CV-a I motivacionog pisma, razgovori sa HR-om i simulacija intervjua sa polaznicima
 • Program edukacije je sačinjen prema potrebama kompanija i njihovim zahtevima za kompeticijama koje mladi nezaposleni nisu imali priliku da steknu u toku studiranja.
 • Sertifikate o završenoj obuci izdaje kompanija SciEd Technologies.
 • Cilj obuke je da mladi nezaposleni na kraju obuke steknu dovoljno praktičnih znanja i veština, kao i praktičnog iskustva koje de im pomodi da lakše dođu do prvog zaposlenja.

Kontakt osoba e-mail: [email protected] telefon: +38166140513

SciEd Technologies

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here