Poziv za finansiranje lokalnih inicijativa mladih za podsticanje zdravih i bezbednih stilova života

Udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima u Republici Srbiji:

U okviru projekta „Iskorak“, koji Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) sprovodi u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije (MOS), raspisujemo poziv za izbor opština za finansiranje lokalnih inicijativa za promociju zdravih i bezbednih stilova života, sa ciljem da podstaknemo aktivizam i aktivno učešće mladih u sredinama gde je prepoznata nedovoljna aktivnost aktera omladinske politike.

finansiranje lokalnih inicijativa

 

Ovim procesom odabraćemo 10 opština sa teritorije Republike Srbije u kojima prepoznamo potrebu da osnažimo mlade za aktivizam, posebno u sredinama gde nisu aktivne kancelarije za mlade, a udruženja mladih i za mlade ne postoje, ili nemaju dovoljne kapacitete da mobilišu mlade u značajnijem obimu.

Udruženja mladih i za mlade prijavljivanjem na ovaj poziv dobijaju priliku da upute po dvoje mladih (budućih koordinatora/ki lokalnih aktivnosti), uzrasta 18-30 godina (poželjno jedan mladić i jedna devojka), na trodnevnu obuku o razvoju aktivizma u lokalnim zajednicama na temu zdravih i bezbednih stilova života. Obuka će se održati 17-19. februar 2017. godine u Vršcu u Hotelu Srbija, a učesnicima će biti pokriveni troškovi obuke, smeštaja i putovanja. Učesnici ne moraju da imaju prethodno iskustvo u razvoju aktivizma, poželjno je da jedan/na nema uopšte.

Nakon obuke, učesnici u odabranim lokalnim sredinama ― opštinama, uz podršku mentora i supervizora KOMS, i sa svojim timom u zajednici, razvijaju predloge lokalnih inicijativa u oblastima: zdravlje, sport i bezbednosna kultura mladih. Predlozi projekata / aktivnosti mladih predlažu se za finansiranje do 1. marta 2017. godine,a to mogu biti različite jednodnevne aktivnosti koje promovišu zdrave i bezbedne stilove života, sport i fizičku aktivnost mladih. Lokalne inicijative mladih predstavljjaju javne događaje, javne akcije, sportska okupljanja, edukativne i informativne događaje i slično, koji su u skladu sa potrebama i javnim interesom zajednice. Komisija koju čine predstavnici KOMS i MOS, bira najefektivnije predloge projekata, odnosno aktivnosti za mlade na lokalnom nivou i odobrava sredstva nosiocima aktivnosti za realizaciju aktivnosti u lokalnoj sredini.

Ministarstvo omladine i sporta

Ukupna visina sredstava koja se dodeljuje po opštini je do 100.000 dinara, a sa svakim nosiocem aktivnosti/organizacijom biće potpisan Sporuzum o realizaciji lokalnih aktivnosti. Odobrena sredstva neće biti uplaćivana nosiocu aktivnosti, već će KOMS plaćati troškove lokalnih aktivnosti, prema odobrenom i planiranom budžetu. Finansirane lokalne aktivnosti mladih biće realizovane u periodu od 10. marta do 30. aprila 2017. godine.

Ko može da se prijavi:

Prijavu mogu podnositi udruženja mladih i udruženje za mlade, kao i njihovi savezi. U prijavi je neophodno da postoji potpisano partnerstvo između predlagača i najmanje dva aktera omladinske politike, iz opštine koju organizacija kandiduje, i to: neformalna grupa mladih, kancelarija za mlade, udruženje, lokalni akteri u oblasti sporta ili opština sa teritorije Republike Srbije, koja se kandiduje. Organizacija ne mora nužno imati sedište u opštini, koju kandiduje. Gradovi u Republici Srbiji nisu deo ovog konkursa, već opštine u kojima aktivizam mladih nije dovoljno razvijen.

Način prijave i rok:

Predlagač šalje prijavu na e-mail: [email protected] na propisanim obrascima, do 15. januara 2017. godine u 23:59h, sa naznakom „Prijava za izbor opština za promociju aktivizma mladih“.

Prijava sadrži 6 dokumenata i to: formular prijave, formular Sporazuma za partnerstvo, dve biografije i motivaciona pisma predloženih mladih ljudi za obuku.

Način izbora i kriterijumi:

Komisija će do 23. januara 2017. godine odabrati nosioce aktivnosti i obavestiti predlagače koji su izabrani o odlukama, prema sledećim kriterijumima:
● Stanje aktivizma i učešće mladih u opštini, na osnovu parametara iz prijave (70% bodova)
● Kapacitet nosioca / predlagača aktivnosti i partnera, na osnovu parametara iz prijave (30% bodova)

Formulare za prijavu preuzmite ovde

Tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Sve dodatne informacije možete dobiti na e-mail adresu: [email protected] ili na broj telefona 069 738 446 radnim danima od 9 do 17 sati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here