Poziv za projekte: Fond za otvoreno društvo

Fond za otvoreno društvo ima nekoliko programa u okviru kojih finansira projekte, od kojih svaki ima svoje ciljeve i prioritete. Za detaljne informacije o programima, apliciranju i kriterijumima kliknite na link odgovarajućeg programa:

1. Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika.
2. Transparentnost i odgovornost.
3. Poštovanje prava nacionalnih manjina.
4. Inkluzija Roma.
5. Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba.
6. Inkluzivno obrazovanje.
7. Suzbijanje ekstremističkih ideologija.
8. Javni interes u medijima“.
9. Razvoj i pouzdane institucije (operativni program Fondacije).

Ko može da se prijavi?

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo primaju se na razmatranje tokom cele godine na osnovu javnog konkursa objavljenog na sajtu Fondacije i na osnovu pozivnih konkursa.

Pravo podnošenja projekta imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije.

Konkursna procedura Više informacija možete pronaći na:
http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=30.

Konkursna dokumentacija

Više informacija možete pronaći na:
http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=32.

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija podržava projekte u okviru 9 programa.

Kontakt:
Kneginje Ljubice 14
11000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 30 25 800
Web: www.fosserbia.org
E-mail: office[at]fosserbia.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here