Praksa u Evropskom savetu

Praksa u Evropskom savetu je dostupna državljanima država-članica Saveta Evrope i državljama članica-kandidata.

Prakse se sprovode 2 puta godišnje u trajanju od 5 meseci:

1. februar – 30. jun;
1. septembar – 31. januar.

Kandidat može izabrati vreme koje mu najviše odgovara.

Praksa u Evropskom savetuKandidati treba da dobro vladaju jednim od zvaničnih jezika Saveta Evrope – engleskim ili francuskim. Takođe je poželjno znati i druge jezike. Osim toga, obavezna su znanja i veštine u pisanju projekata.

Za vreme prakse, praktikanti će vršiti istraživanja, spremati projekte, referate, izveštaje, vršiti analize i ocene susreta stručnjaka.

Program prakse predviđa 100 stipendija. Posetite njihov sajt za vise informacija.

Kandidatima je potrebno:

Biti državljaninom 1 od 43 države koje ulaze u savet Evrope.
Dobro vladati 1 od 2 zvanična jezika saveta Evrope (egnleskim ili francuskim). Pozdravlja se dobro znanje i drugih stranih jezika.
Imati diplomu o završenom visokom obrazovanju ili dokument koji potvrđuje završene 3 godine na fakultetu.
Formular i dodatne informacije su dostupni na sajtu Saveta Evrope.

Evropski savet (sastavljen od šefova država i/ili vlada članica) definiše opšte političke smernice i prioritete Unije. On donosi, pre svega, političke odluke, pa se stoga ne pojavljuje kao zakonodavni organ, iako njegove odluke imaju dalekosežne posledice, kako za unutrašnje funkcionisanje EU, tako i za njeno delovanje na međunarodnoj sceni. Lisabonskim ugovorom uvedena je funkcija predsednika Evropskog saveta (sa mandatom od dve i po godine i mogućnošću reizbora), radi ostvarivanja stabilnosti i kontinuiteta u radu Evropskog saveta, kao i snažnijeg predstavljanja Unije na međunarodnom planu. Predsednik Evropskog saveta, u skladu sa Lisabonskim ugovorom „na svom nivou i u svom kapacitetu“ predstavlja Uniju na međunarodnom planu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here