Program HR enter – 60 lekcija iz prakse

HR enter je program namenjen studentima završnih godina Univerziteta u Beogradu, koji su visoko motivisani da karijeru razviju u oblasti ljudskih resursa. Učešće u programu omogućiće polaznicima da sagledaju širu sliku i da kroz predavanja i radionice upoznaju ne samo sa funkcijama HR-a, već i celokupnim biznis okruženjem.

Mladi će imati priliku da čuju više o HR procesima kroz konkretne primere iz prakse, pored toga će moći da se oprobaju timski i individualno u različitim zadacima vezanim za funkcije HR-a uz podršku i redovnu povratnu informaciju. Na ovaj način i kroz dodatnu diskusiju sa predavačima studenti mogu uticati na kreiranje budućeg HR okruženja.

Program realizuje 18 predavača sa dugogodišnjim karijerama u HR-u. Ukupan broj susreta eksperata i studenata je 9, od toga 6 trening dana i 3 meet up događaja. Studenti sve vreme trajanja programa rade u multidisciplinarnim grupama sa mentorom iz biznisa.

Prijava do 1.7.2018. i da  više informacija možete naći  na  www.razvojkarijere.bg.ac.rs/hr_enter ili www.hrenter.online .

PROGRAM:

 • HR FUNKCIJA SE BAVI LJUDIMA

HR funkcija i biznis okruženje – 10. jul

 1. Šta je HR – nastanak, razvoj
 2. Forme HR funkcije unutar kompanije
 3. HR pozicije – objašnjenje
 4. Biznis okruženje i odnosi – ko je ko u kompaniji
 5. Osnovni HR procesi
 6. Ostale poslovne funkcije, hijerarhija, flat organizacija
 7. Organizaciona kultura i njen značaj

 

Regrutacija, selekcija, talent akvizicija/razvoj – 17. jul

 1. CV iz ugla poslodavca
 2. Regrutacija, proces oglašavanja i preselekcije
 3. Proces selekcije (po krugovima, alati, učesnici i njihove funkcije)
 4. Proces regrutacije i selekcije za različite nivoe u kompaniji
 5. Izazovi u procesima regrutacije i selekcije
 6. Interna regrutacija i head hunting
 7. Talent akvizicija – šta je za kompaniju talenat i kako ga prepoznaje
 8. Kako se prepoznaje talenat van kompanije i gde se traži
 9. Kako prepoznaje talenat unutar kompanije
 10. Briga o talentima u kompaniji
 11. Assessmenti – funkcija, vrste, prednosti i mane
 12. Kako se radi procena, primeri iz prakse
 13. Vrste alata za procenu prema potrebama
 14. Moderan način rekrutmenta
 15. Po čemu se rekrutment u IT industriji razlikuje
 16. Kako se proces regrutacije menja
 17. Kako mladi mogu da se istaknu

 

II  HR RAZVIJA I MOTIVIŠE LJUDE

Learning and development – 24. jul

 1. Organizacija koja uči
 2. Karijerni put – pojam, važnost, faze
 3. Oblici učenja (mentorstvo, trening, koučing… )
 4. Utvrđivanje trening potreba
 5. Trening plan (sektor, pojedinac + primer)
 6. Interni i eksterni treneri (razlika, način rada)
 7. Šta je dobar trener (osobine, način rada, očekivanja)
 8. Evaluacija (proces, kako se koriste rezultati + primer)
 9. Razlika između treninga, konsaltinga, koučinga i kada šta primenjujemo
 10. Interni i eksterni saradnici za razvoj ljudi

 

Kompenzacija i benefiti – 31. jul

 1. Comp & ben HR funkcija
 2. Finansijske i nefinansijske kompenzacije + primeri
 3. Uticaj comp&ben na motivaciju zaposlenih
 4. Performans menadžment (proces kreiranja, uvođenja i prilagođavanja)
 5. KPI i merenja
 6. Vrednosti, kompetencije, usaglašavanje sa potrebama
 7. Modelovanje dobre mng prakse – primer
 8. Trend personalizacije
 9. Nasušne potreba zaposlenih – appraisal, feedback, priznanje

 

III  BUDUĆNOST HR FUNKCIJE

HR data driven & technology – 7. avgust

 1. Podaci su blago HR-a
 2. Prikupljanje podataka – sekundarno istraživanje, postojeći podaci
 3. Prikupljanje podataka – primarno istraživanje (anketa, intervju, fokus)
 4. Obrada podataka (načini, analiza, pravljenje izveštaja)
 5. Čitanje izveštaja i način razmišljanja (pomoć pri donošenju odluka)
 6. Prednosti primene tehnologije u HR procese
 7. Primeri dobre prakse (aplikacije, ..)
 8. Free aplikacije koje mogu pomoći HR funkciji

 

Budućnost HR funkcije

 1. Moderni HR principi – Empowerment – kako nadahnuti ljude
 2. Moderni HR principi – Mobility – Putovanje i učenje
 3. Primeri iz prakse – kako HR sektor kreira akcije u skladu sa modernim HR principima
 4. Princip agilnosti – Intra preduzetništvo – šta je i kako se primenjuje
 5. Princip agilnosti – Startup kultura – inovativni način razmišljanja za HR
 6. Primeri iz prakse – kako HR sektor kreira agilno poslovno okruženje
 7. Knowledge sharing – jedna od najvažnijih funkcija HR-a
 8. Znanje kao resurs
 9. Rad HR-a sa eksternim saradnicima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here