Program HR enter – 60 lekcija iz prakse

  HR enter je program namenjen studentima završnih godina Univerziteta u Beogradu, koji su visoko motivisani da karijeru razviju u oblasti ljudskih resursa. Učešće u programu omogućiće polaznicima da sagledaju širu sliku i da kroz predavanja i radionice upoznaju ne samo sa funkcijama HR-a, već i celokupnim biznis okruženjem.

  Mladi će imati priliku da čuju više o HR procesima kroz konkretne primere iz prakse, pored toga će moći da se oprobaju timski i individualno u različitim zadacima vezanim za funkcije HR-a uz podršku i redovnu povratnu informaciju. Na ovaj način i kroz dodatnu diskusiju sa predavačima studenti mogu uticati na kreiranje budućeg HR okruženja.

  Program realizuje 18 predavača sa dugogodišnjim karijerama u HR-u. Ukupan broj susreta eksperata i studenata je 9, od toga 6 trening dana i 3 meet up događaja. Studenti sve vreme trajanja programa rade u multidisciplinarnim grupama sa mentorom iz biznisa.

  Prijava do 1.7.2018. i da  više informacija možete naći  na  www.razvojkarijere.bg.ac.rs/hr_enter ili www.hrenter.online .

  PROGRAM:

  • HR FUNKCIJA SE BAVI LJUDIMA

  HR funkcija i biznis okruženje – 10. jul

  1. Šta je HR – nastanak, razvoj
  2. Forme HR funkcije unutar kompanije
  3. HR pozicije – objašnjenje
  4. Biznis okruženje i odnosi – ko je ko u kompaniji
  5. Osnovni HR procesi
  6. Ostale poslovne funkcije, hijerarhija, flat organizacija
  7. Organizaciona kultura i njen značaj

   

  Regrutacija, selekcija, talent akvizicija/razvoj – 17. jul

  1. CV iz ugla poslodavca
  2. Regrutacija, proces oglašavanja i preselekcije
  3. Proces selekcije (po krugovima, alati, učesnici i njihove funkcije)
  4. Proces regrutacije i selekcije za različite nivoe u kompaniji
  5. Izazovi u procesima regrutacije i selekcije
  6. Interna regrutacija i head hunting
  7. Talent akvizicija – šta je za kompaniju talenat i kako ga prepoznaje
  8. Kako se prepoznaje talenat van kompanije i gde se traži
  9. Kako prepoznaje talenat unutar kompanije
  10. Briga o talentima u kompaniji
  11. Assessmenti – funkcija, vrste, prednosti i mane
  12. Kako se radi procena, primeri iz prakse
  13. Vrste alata za procenu prema potrebama
  14. Moderan način rekrutmenta
  15. Po čemu se rekrutment u IT industriji razlikuje
  16. Kako se proces regrutacije menja
  17. Kako mladi mogu da se istaknu

   

  II  HR RAZVIJA I MOTIVIŠE LJUDE

  Learning and development – 24. jul

  1. Organizacija koja uči
  2. Karijerni put – pojam, važnost, faze
  3. Oblici učenja (mentorstvo, trening, koučing… )
  4. Utvrđivanje trening potreba
  5. Trening plan (sektor, pojedinac + primer)
  6. Interni i eksterni treneri (razlika, način rada)
  7. Šta je dobar trener (osobine, način rada, očekivanja)
  8. Evaluacija (proces, kako se koriste rezultati + primer)
  9. Razlika između treninga, konsaltinga, koučinga i kada šta primenjujemo
  10. Interni i eksterni saradnici za razvoj ljudi

   

  Kompenzacija i benefiti – 31. jul

  1. Comp & ben HR funkcija
  2. Finansijske i nefinansijske kompenzacije + primeri
  3. Uticaj comp&ben na motivaciju zaposlenih
  4. Performans menadžment (proces kreiranja, uvođenja i prilagođavanja)
  5. KPI i merenja
  6. Vrednosti, kompetencije, usaglašavanje sa potrebama
  7. Modelovanje dobre mng prakse – primer
  8. Trend personalizacije
  9. Nasušne potreba zaposlenih – appraisal, feedback, priznanje

   

  III  BUDUĆNOST HR FUNKCIJE

  HR data driven & technology – 7. avgust

  1. Podaci su blago HR-a
  2. Prikupljanje podataka – sekundarno istraživanje, postojeći podaci
  3. Prikupljanje podataka – primarno istraživanje (anketa, intervju, fokus)
  4. Obrada podataka (načini, analiza, pravljenje izveštaja)
  5. Čitanje izveštaja i način razmišljanja (pomoć pri donošenju odluka)
  6. Prednosti primene tehnologije u HR procese
  7. Primeri dobre prakse (aplikacije, ..)
  8. Free aplikacije koje mogu pomoći HR funkciji

   

  Budućnost HR funkcije

  1. Moderni HR principi – Empowerment – kako nadahnuti ljude
  2. Moderni HR principi – Mobility – Putovanje i učenje
  3. Primeri iz prakse – kako HR sektor kreira akcije u skladu sa modernim HR principima
  4. Princip agilnosti – Intra preduzetništvo – šta je i kako se primenjuje
  5. Princip agilnosti – Startup kultura – inovativni način razmišljanja za HR
  6. Primeri iz prakse – kako HR sektor kreira agilno poslovno okruženje
  7. Knowledge sharing – jedna od najvažnijih funkcija HR-a
  8. Znanje kao resurs
  9. Rad HR-a sa eksternim saradnicima.
  PODELI
  Nađa Stojanović
  Studentkinja treće godine na smeru menadžment na Fakultetu organizacionih nauka.

  POSTAVI ODGOVOR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here