Regionalna konferencija o porodičnom preduzetništvu Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Pozivamo Vas da najavite i ispratite drugu Regionalnu konferenciju o porodičnom preduzetništvu Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koja se održava 29. i 30. novembra 2017. godine u hotelu Termag na Jahorini, sa početkom u 9 časova. Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo trgovine i turizma Vlade Republike Srpske i Razvojna agencija Srbije, a partner konferencije je kompanija Viza.

Konferenciju će otvoriti resorni ministri iz sve tri zemlje, dok će Konferenciji prisustvovati preko 100 preduzetnica i preduzetnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, predstavnika privrednih komora, lokalnih samouprava, institucija, NVO sektora, medija i drugih zainteresovanih javnosti.

Ciljevi konferencije o porodičnom preduzetništvu su:
• da ohrabri nezaposlena lica na samozapošljavanje i umrežavanje
• da podstakne dijalog svih relevantnih subjekata u društvu – o kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj porodičnih preduzeća
• uvođenje znanja iz oblasti preduzetništva u obrazovni sistem
• veće učešće preduzetnika u procesima ekonomskog odlučivanja
• da pomogne umrežavanju preduzetnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i njenih entiteta Republike Srpske i Federacije BIH.

Organizatori Konferencije su organizacije Centar Spektar, Jelek i Korak dalje.

O projektu:

Projekat Regionalne konferencije o preduzetništvu Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine je uspešno realizovan tokom prethodne godine u Srbiji uz podršku Ministarstva privrede kroz program Razvojne agencije Srbije.
Projekat Regionalne konferencije o ženskom, porodičnom i preduzetništvu mladih koji se realizuje drugu godinu zaredom okupio je u 2016.godini više stotina preduzetnika iz regiona i pokazao se kao jedan od najprestižnijih događaja u regionu kojim se doprinosi promociji preduzetništva i preduzetničke kulture, sa tendencijom širenja i na zemlje u okruženju.
Ciljevi projekta su da se kroz panel diskusije i bitne teme sagleda trenutno stanje, mogućnosti, primeri dobre prakse ali i predlozi za unapređenje poslovanja porodičnih firmi u državama učesnicima; da se sagledaju mogućnosti saradnje i razmene iskustva i znanja; da se što veći broj ljudi, posebno nezaposlenih mladih i žena, ohrabre da krenu putem preduzetništva. Svaku od planiranih panel diskusija otvaraju relevatni sagovornici iz resornih ministarstava, predstavnici centralnih banaka i drugih značajnih institucija, kao i porodični preduzetnici iz država učesnica.Svaka od konferencija okupila je više od stotinu učesnika.
Medijska kampanja koja je imala za cilj promovisanje preduzetničkog duha u javnosti paralelno je realizovana u sve tri države sa više stotina medijskih objava, TV gostovanja, članaka, intervjua i dr.

Rok za prijavu je 24. novembar.

Kontakt za prijavu:
tel: +381 11 36 22 408, mob: +381 63 333 285
E-mail: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here