Sarajevo Model UN info čas

Sarajevo Model UN predstavlja akademsku simulaciju raznih multilateralnih tijela i agencija kao što su Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, Evropsko vijeće ili Međunarodni sud pravde. Prvo izdanje Sarajevo Model UN je održano prošle godine u partnerstvu sa Udruženjem studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a konferencija je privukla više od 80 sudionika iz više od 15 zemalja i to sa 3 kontinenta. Osim akademskih simulacija četiri vijeća (UNSC, WHO, EC i GCC), naši učesnici su imali priliku da se priključe inspirativnim okruglim stolovima sa istaknutim članovima akademske zajednice, predstavnicima UN-a u BiH i članovima diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini.

Sarajevo Model UN

Ovogodišnja simulacija Sarajevo Model UN-a će se realizirati u partnerstvu sa Evropskim udruženjem studenata prava- ELSA Sarajevo, a sljedeća vijeća će biti simulirana: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, Vijeće Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Evropsko vijeće  i NATO-a . Dakle, ove godine smo u potrazi za domaćin 110 budućih lidera.

Učešćem u konferenciji Sarajevo Model UN učesnici će se aktivno upoznati sa načelima diplomatije, međunarodnih odnosa, te formalnim procedurama u donošenju odluka unutar multilaterarnih vijeća, te na ovaj način poboljšati svoje debatne sposobnosti, vještine pregovaranja i mnoge ostale.

U nadi da postignemo bolje rezultate nego prošle godine, kojima smo, usput rečeno jako zadovoljni, želimo da organizujemo info čas za srednjoškolce u Kantonu Sarajevu, kako bismo im objasnili sve ono što trebaju znati za učestovanje u simulaciji, ukljućujući i proceduralni dio a pritom i odgovorili na moguća pitanja.

Info čas će se održati u prostorijama Vijeća mladih Općine Stari Grad, 25.05. (četvrtak), s početkom u 17:30 sati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here