Stipendija za godišnji program razmene na Tajlandu za školsku 2016-2017.

Interkutlura raspisuje konkurs za jednu stipendiju za godišnji program razmene učenika srednjih škola na Tajlandu u školskoj 2016-2017. u iznosu od 2700 evra. Puna cena programa iznosi 5800 evra i u potpunosti pokriva troškove učešća u programu razmene, avionsku kartu i međunarodno zdravstveno osiguranje. Učenik plaća razliku do pune cene programa. Detaljne informacije o programu dostupne su na: http://www.afs.org.rs/hs-programs/display-program/.

razmene na Tajlandu

Uslovi konkursa
Pravo da konkurišu imaju učenici koji su:
• državljani Republike Srbije, koji imaju prebivalište u Srbiji i pohađaju školu u Srbiji
• rođeni između 05.08.1998. i 31.12.2000.
• redovni učenici srednje škole
• u školi postigli minimum vrlo dobar uspeh u poslednje dve školske godine
• aktivni u školi i vanškolskim aktivnostima

Način prijavljivanja
Zainteresovani kandidati treba da:
1) popune detaljnu onlajn prijavu ‒ registracija i pristup prijavi vrši se preko sajta Interkulture www.afs.org.rs.
2) napišu esej na temu „Kako želim da predstavim Srbiju u drugoj zemlji?“ dužine između jedne i dve kucane strane i pošalju ga mejlom na [email protected]. U mejlu napisati ime, prezime i naznačiti za koju stipendiju se kandidat prijavljuje.

Rok za prijavljivanje je 15. februar 2016.

Izbor stipendista
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uslove konkursa biće pozvani na selekciju u decembru. Obaveštenje o užem izboru kandidata biće poslato svim učesnicima selekcije u februaru, nakon čega će biti obavljeni individualni razgovori sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Konačni rezultati selekcije biće obavljeni u martu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here