Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji

Misija Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju NTI 2016 jeste promovisanje preduzetničke inovativne klime u Srbiji i pomoć potencijalnim  i postojećim visoko-tehnološkim preduzetnicima / istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Učešće na Takmičenju, osim nagrada, svim takmičarima obezbeđuje:
• besplatnu stručnu  pomoć u vidu edukacije kroz treninge i konsalting
• besplatnu medijsku podršku
• kontinualno praćenje i pomoć u godinama koje slede nakon završenog učešća na Takmičenju.

NTI2016

Takmičenje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa: Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Privrednom komorom Srbije, Zavodom za zaštitu intelektualne svojine i Radio televizijom Srbije i Vojvodine.

Takmičenje se održava na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske.
Od 2005. godine, takmičenje počinje da se realizuje pod pokroviteljstvom ministarstva zaduženog za nauku i tehnološki razvoj i prerasta u nacionalno takmičenje. Od 2007. u takmičenje se uključuje resorno MINISTARSTVO Republike Srpske, pa timovi timovi iz Republike Srpske počinju da prolaze edukaciju, kao i timovi iz Srbije.

Rok za prijavu inovacija je 4. maj 2016. dok će finale ovogodišnjeg takmičenja biti održano u petak , 23. decembar 2016.

Možete se prijaviti na:  http://inovacija.org/prijavite-se/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here