Telenor fondacija – konkurs

Telenor fondacija pomaže razvoj srpskog društva i društvenu integraciju obezbeđujući što većem broju ljudi pristup komunikacijskim uslugama, podržavajući i inicirajući kreiranje digitalnih rešenja koji za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova i omogućavanje razvoj potencijala srpskog društva. Naše delovanje usmereno je na sledeće oblasti: obrazovanje, socijalna inkluzija društveno ugroženih grupa, kultura i umetnost, kao i zaštita životne sredine. Ciljevi Telenor fondacije promovišu pozitivne strane interneta i set normi koje regulišu  ponašanje u digitalnom okruženju i utiču na smanjenje digitalnog nasilja.

Telenor fondacija

Konkurs Telenor fondacije otvara se dva puta godišnje, a rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana otvaranja konkursa. U toku trajanja konkursa, obrazac prijave za projekte i svu prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti elektronskim putem na adresu: [email protected].

Prvi ovogodišnji poziv za prijavu na konkurs za podršku Telenor fondacije sa temom „Prevaziđi društveni izazov digitalnim rešenjem“ otvoren je  do 01. marta 2016. godine, a više detalja konkursa, kao i obrazac prijave, možete preuzeti u nastavku. 

 
Preuzimanje: – Obrazac prijave
                        – Otvoreni poziv Telenor fondacije

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here