Tražimo: Koordinator/ka za komunikacije i odnose sa javnošću – javni konkurs

  Datum Isteka: 11/08/2018

  KROVNA ORGANIZACIJA MLADIH SRBIJE – KOMS objavljuje Javni konkurs za poziciju KOORDINATOR/KA ZA KOMUNIKACIJE I ODNOSE SA JAVNOŠĆU KOMS-A

  Broj izvršilaca/teljki: Jedan (1).

  Linijski menadžment:

  Koordinator/ka za komunikacije odgovoran/na je neposredno generalnom sekretaru/ki, a posredno Upravnom odboru KOMS.

  Opis zadatka i poslova:

  1. Redovno kontaktira i izveštava članstvo KOMS, medije, druge organizacije, institucije, saradnike i širu javnost o aktivnostima i ostvarenim rezultatima KOMS
  2. Sastavlja i koordinira kampanje, promocije i saopštenja za medije i javnost KOMS
  3. Organizuje konferencije za medije i gostovanja na radiju i televiziji
  4. Prikuplja, analizira i obrađuje prikupljene podatke za potrebe izrade press clipping-a
  5. Uređuje i održava internet prezentacije (sajtove) KOMS i profile organizacije na društvenim mrežama
  6. Koordinira izradu promotivnog materijala KOMS i komunikaciju sa dizajnerima i izvršiocima usluga (štamparijama, montažerima, itd)
  7. Pospešuje unapređenje grafičkih i vizuelnih standarada u KOMS
  8. Obezbeđuje vidljivost KOMS i donatora tokom realizacije projektnih aktivnosti, u štampanim publikacijama, medijskim i drugim objavama KOMS
  9. Vodi elektronski kalendar KOMS događaja i sastanaka
  10. Predlaže i sprovodi eksterne i interne strategije komunikacije
  11. Učestvuje u pripremi predloga projekata KOMS
  12. Učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih izveštaja KOMS
  13. Sastavlja redovne mesečne izveštaje o medijskim objavama i vidljivosti
  14. Obavlja druge poslove po nalogu generalnog sekretara

  Stručna sprema:

  Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije)

  Radno iskustvo:

  Minimum 3 godine u radnom odnosu, iskustvo u oblasti komunikacije i PR-a

  Posebni uslovi:

  • Poznavanje engleskog jezika – napredni nivo
  • Poznavanje programa za obradu audio i video zapisa, fotografija (npr. Photoshop, Illustrator, Vimeo, MovieMaker, Vegas, Canva…)
  • Poznavanje softvera za uređivanje internet prezentacija (npr. WordPress)
  • Sposobnost rukovanja opremom (npr. fotoaparat, projektor)
  • Poznavanje funkcionisanja društvenih mreža
  • Poznavanje alata za online oglašavanje
  • Sposobnost samostalnog delovanja i pokretanje inicijative
  • Sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu
  • Analitičke sposobnosti
  • Iskustvo u vođenju kampanja, zagovaranju i promociji
  • Izuzetne komunikacijske veštine i veštine javnog nastupa
  • Sposobnost rada u timu i dobar timski duh

  Poželjni uslovi:

  • Iskustvo u radu u nevladinom/civilnom sektoru
  • Poseduje kompetencije Omladinskog lidera/ke (Poznavanje osnova omladinskog rada; Osnove komunikacije i prihvatanja različitosti; Osnove projektnog ciklusa; Liderstvo i aktivizam; Informisanje mladih; Praksa u omladinskog radu u zajednici)

  Šta možete očekivati:

  • Fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla)
  • Radno mesto u Beogradu
  • Puno radno vreme – 40 h nedeljno
  • Saradnja sa domaćim i inostranim partnerskim organizacijama, institucijama i medijima
  • Putovanja u zemlji i inostranstvu
  • Učešće u razvoju i unapređenju programa KOMS-a

  Tip angažovanja:

  Ugovor o radu na određeno

  Period angažovanja:

  6 meseci (uz mogućnost produženja ugovora)

  Način prijave:

  Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV, spisak referenci i kontakte pređašnjih poslodavaca, kao i motivaciono pismo (do 500 reči) na email adresu [email protected] sa naznakom „Prijava za radno mesto Koordinator/ka za komunikacije i odnose sa javnošću KOMS“ najkasnije do 10.08.2018. godine (do 23:59h). Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

  Kandidati/kinje koji/e prođu u uži krug biće pozvani/e na razgovor pred komisijom koji će se obaviti u periodu od 13.08. do 15.08.2018. godine.

  Predviđen početak radnog angažmana je 01.09.2018. godine, uz obavezan probni rad (upoznavanje sa zaduženjima, odgovornostima, aktuelnim programima i KOMS timom) u trajanju od 5 radnih dana (50% radnog vremena) u periodu od 20.08. do 31.08. 2018. godine.

  Dodatne informacije:

  Za više detalja o konkursu pišite nam na email adresu: [email protected].

  Kontakt telefon 062/467-277 (pozivati u periodu od 12h do 16 h)

  Više informacija o Krovnoj organizaciji mladih Srbije možete naći na sajtu www.koms.rs.

  PODELI
  Katarina Stefanović
  Koordinator PR tima. Studentkinja Fakulteta organizacionih nauka, smera menadžment i organizacija.

  POSTAVI ODGOVOR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here